Hotararea Consiliului Local 352/28.09.2010
privind aprobarea proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: „Poli de creștere"

Total voturi :
 pentru : 26
 impotriva : 0
 abtineri : 0
 -nu au votat : 1
Vot detaliat :
1. BÂRLEA ROMEO (PDL)
2. BLAJ ADRIANA (APT)
3. BOGDAN CIPRIAN (APT)
4. BORZA CLAUDIA (PDL)
5. BUNGĂU IONEL (PSD)
6. CATANĂ CONSTANTIN (APT)
7. CIUHANDU OVIDIU (PDL)
8. EHEGARTNER PETRU (APT)
9. GEMENIUC ELENA PATRICIA (UDMR)
10. GRINDEANU SORIN (PSD)
11. HORABLAGA NICOLAE (PDL)
12. JICHICI CIPRIAN (APT)
13. JUMANCA ROMANITA (PSD)
14. MOLDOVAN VALENTIN (APT)
15. MOȘIU SIMION (PDL)
16. ORZA ADRIAN (APT)
17. POPA RADOVAN SMARANDA (APT)
18. RITIVOIU MIHAI (PSD)
19. SANDU CONSTANTIN (PDL)
20. SARACAN MARIA (PDL)
21. SARAFOLEAN SILVIU (APT)
22. STOIA TRAIAN CONSTANTIN (PSD)
23. SZABO FRANCISC (UDMR)
24. TOADER CORADO (APT)
25. WOLF ELENA (APT)
26. ȚOANCĂ RADU DANIEL (PSD)
27. PAU RADU (PDL)-