Consiliul Local Timișoara

Începând cu 01.01.2003 taxa de concesiune a terenurilor din domeniul public și privat al Municipiului Timișoara se indexează cu rata inflației de 16,9 %. Taxa minimă de concesiune a terenurilor din domeniul public și privat al Municipiului Timișoara destinată construirii de garaje, în valoare de 46.800 lei/mp/an, va fi în urma indexării, de 55.000 lei/mp/an și va constitui taxă minimă de pornire pentru concesionare prin licitație. Indexarea taxei de concesiune cu 16,9 % se aplică și contractelor de concesiune în derulare.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a fost revocată Hotărârea Consiliului Local nr.373/2001 privind indexarea taxei de concesiune a terenurilor de pe domeniul public și privat în municipiul Timișoara pentru construirea de garaje.