Pagina cetățeanului

Începând cu data de 01.01.2003 se acordă facilități fiscale persoanelor cu handicap de gradul I și II, persoanelor fizice nevăzătoare și persoanelor care beneficiază într-un an numai de ajutor de șomaj, alocație de sprijin, ajutor social sau ajutor de integrare profesională. Scutirea sau reducerea de impozit se acordă numai pe bază de cerere de scutire sau reducere la plată a impozitului pe clădire și a impozitului pe teren. Cererea se va depune la Direcția economică, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. Pentru a beneficia de scutire solicitantul nu trebuie să figureze în evidențele Primăriei cu debite restante.

De asemenea, pentru a beneficia de scutire în proporție de 100% a impozitului pe clădire și teren, solicitantul trebuie să îndeplinească condițiile mai sus menționate, iar venitul lunar pe cap de familie să nu depășească 740.000 lei. Pentru reducerea de 50%, venitul trebuie să se încadreze în suma de 1.328.000 lei, iar pentru reducerea de 25% a impozitului, în 1.845.000 lei.