Cultură

Consiliul Local al Municipiului Timișoara anunță deschiderea “Agendei Culturale 2003” privind finanțările ce se vor acorda de la bugetul local pe parcursul acestui an.

Instituțiile și organizațiile ce intenționează să ceară finanțare pentru acțiuni organizate în anul 2003 pot să ridice cererile de finanțare de la Primăria Municipiului Timișoara, Biroul Relații Publice, et. I, cam. 120, persoană de contact Simona Tănasie.

Dosarul pentru finanțare împreună cu cererea de finanțare se depun la Primărie, Biroul Evidența și Circulația documentelor, parter, camera 13, până la data 10 februarie 2003. Cererile incomplete nu vor fi luate în considerare. Depunerea actelor justificative de cheltuieli se va face la Primărie, după 60 de zile de la încheierea acțiunii. Actele justificative de cheltuieli vor fi însoțite de un raport financiar și profesional referitor la acțiunea desfășurată. Organizatorul este obligat să menționeze Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de coorganizator în toate materialele publicitare ale acțiunii. Din fondurile alocate de Consiliul Local nu se pot deconta următoarele cheltuieli: de personal, de masă, de cazare, de transport internațional și de capital.