Raportul Administratorului public

Raportul de activitate al Administratorului Public pentru anul 2015