Democrație participativă

Centrul Euroregional pentru Democrație, Fundația pentru o Societate Deschisă și Transparency International au organizat în 10 aprilie, la Casa Adam Muller Guttembrunn din Timișoara o dezbatere asupra Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul programului Responsabilitate și Încredere al Centrului Euroregional pentru Democrație. Acest program promovează mecanisme inovative de dialog și cooperare între societatea civilă și reprezentanți ai administrației publice locale (Primăria și Consiliul Local al Municipiului Timișoara, Consiliul Județean și Prefectura Timiș, dar și parlamentari din Timiș).

La dezbatere au participat viceprimarul Adrian Orza, din partea Primăriei și a Consiliului Local Timișoara, consilierul Gheorghe Crișan, din partea Prefecturii și secretarul Consiliului Județean Timiș Petrișor Nădăștean.

Întâlnirea s-a desfășurat într-un cadru informal și s-a bucurat de prezența organizațiilor neguvernamentale din județul Timiș, a experților de la Transparency International și a unui grup de absolvenți de studii universitare și postuniversitare în străinătate cuprinși în programul OSF Fellowship al FSD. Prin intermediul acestui program, Fundația pentru o societate Deschisă încurajează implicarea absolvenților de studii în străinătate în dezvoltarea sectorului ONG, precum și participarea acestora la dezbaterea politicilor publice.

Legea 52/2003 stabilește reguli minimale pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul autorităților publice, alese sau numite, precum și a altor instituții publice care utilizează banii publici, în raporturile dintre ele, pe de-o parte și cetățeni și asociații legal constituite, pe de altă parte. Legea a intrat în vigoare în 4 aprilie 2003.

La nivelul Consiliului Local Timișoara și a Consiliului Județean Timiș s-a experimentat, timp de câteva luni acest sistem. Cadrul legal de desfășurare a acestui experiment a fost dat de cele două hotărâri adoptate de către cele două instituții, în toamna anului trecut. Timișoara este singurul oraș din România unde acest sistem experimental a funcționat, Primăria Municipiului Timișoara organizând pentru prima oară în România, în anul 2001, o audiere publică.

Scopul acestei noi legi este de a spori gradul de responsabilitate a administrației publice față de cetățean, dar și de a stimula participarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative, în același timp sporind gradul de transparență la nivelul administrației publice. 

Fără presiuni și interes din partea societății civile, de a face funcțională această lege, demersurile administrației riscă să rămână doar de formă. În condițiile în care doar în Timișoara există peste 1.000 de organizații non-guvernamentale se speră că nu vom avea doar, încă o nouă lege bifată. Este adevărat că trebuie să existe deschidere din partea instituțiilor publice, dar în același timp, trebuie să existe interes și din partea cetățenilor, a societății civile. Pentru că legea este doar un instrument, iar dacă transparența nu afectează calitatea actului administrativ și nu încurajează implicarea cetățenilor, această nouă lege riscă să-și piardă utilitatea.

În afară de scopul declarat al acestei noi legi, există și un dublu scop, mai puțin explicit, și anume: încetinirea „avalanșei” de acte normative, în care, de multe ori articole din legi se contrazic, dar și îmbunătățirea calității acestor acte normative. De exemplu, în anul 2001, Parlamentul României a votat 796 de legi, pe când Guvernul României a emis 88 de Ordonanțe, 195 de Ordonanțe de Urgență și 1366 de Hotărâri. Așadar, acte normative mai puține, dar mai bune din punct de vedere calitativ.

Atât Consiliul Local Timișoara, cât și Consiliul Județean Timiș vor adopta, în această lună, noi regulamente de funcționare care să fie în concordanță cu Legea 52/2003. Aceasta prevede că autoritatea administrației publice are obligația să publice un anunț referitor proiectele de acte normative, în site-ul propriu, într-un spațiu accesibil publicului și să-l transmită mass-mediei locale. Totodată va transmite aceste proiecte tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații. Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștință publicului cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către autoritățile publice. La publicarea anunțului autoritatea publică va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii ale persoanelor interesate cu privire la respectivul proiect de act normativ propus. Conducătorul autorității publice va desemna o persoană din cadrul instituției responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate. Această persoană va difuza anunțul și va face invitații speciale la ședința publică.

E important ca cetățenii să cunoască faptul că pot participa la ședințele Consiliului Local, acestea fiind publice.