Patrimoniu

La finalul lunii noiembrie, Primăria Timișoara a demarat execuția a două proiecte de investiții în domeniul gazelor naturale.

Aceste investiții sunt: „Dez­vol­tare rețele gaze naturale în zona Centru – Eminescu - Asă­nești” și „Dezvoltare rețele gaze naturale în zona Abrud - De­tu­nata
”.

Pentru desemnarea executan­tului acestei lucrări au fost orga­nizate licitații publice în cursul lun
ii oc­tombrie a acestui an, fiind sem­nate contractele de execuție a aces­tor lucrări.
Rețeaua de distribuție gaze naturale, de presiune redusă, care urmează a fi montată în aceste zone va avea o lungime de aproximativ 1.700 de metri în zona Abrud – Detunata, respectiv 1.900 de metri în zona Centru – Emi­nescu – Asănești.

Prin execuția acestor lucrări se creează posibilitatea branșării la rețeaua de gaz pentru aproximativ 1.500 de apartamente și case, precum și a agenților economici din cele două zone.
Pentru asigurarea furnizării gazelor naturale la presiune și debite normale de funcționare, rețeaua din zona Centru – Eminescu – Asănești se va interconecta cu rețeaua din zona Centru – Paris – Brediceanu.

Termenul de finalizare al acestor lucrări este trimestrul IV al anului 2005.