Reabilitarea clădirilor istorice

Persoanele fizice și juridice private interesate au la dispoziție informații legate de accesul în timp util la credite pentru lucrări de protejare a monumentelor istorice deținute. 

Materialele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara, www.primariatm.ro, iar pentru informații suplimentare vă puteți adresa la CRUT (Centrul Reabilitare Urbană Timișoara), Piața Traian, str. Ștefan cel Mare nr. 2, telefon 0356-710415, e-mail gtztm@gtztm.ro, unde se poate consulta și lista monumentelor istorice din județul Timiș.

Documentele informative se referă la condițiile și termenele de depunere a documentației pentru acordarea de credite necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute de persoanele de drept privat.

În această perioadă, până la finele anului în curs, solicitanții de credite pot întocmi documentația prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 610/2003, astfel încât în cursul lunii ianuarie 2007 să aibă posibilitatea de a o depune, în mod complet, la Oficiul Național al Monumentelor Istorice - Direcția Credite și Taxe, în vederea analizării și evaluării cererilor, precum și pentru înaintarea de propuneri de acordare a creditelor, către Ministerul Culturii și Cultelor conform prevederilor legale.