Îndrumar privind condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Comunicat privind ridicarea Îndrumarului privind condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea investiții nr.3.1, Operațiunea A- clădiri rezidențiale.


Îndrumarul privind condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea investiții nr.3.1, Operațiunea A- clădiri rezidențiale