Autorizare comerț stradal | Pentru cei care nu participă la licitație

Pentru terase sezoniere amplasate în fața punctului de lucru propriu în zona Cetate - Piața Unirii, Piața Victoriei și străzile din Cetate si Piața Traian (cu respectarea condițiilor din HCL 5/2007):

 • Cerere tipizată;
 • Acte firma (certificat de înregistrare + certificat constatator pentru punctul de lucru cu activitate  de alimentație publica care  funcționează, obținute de la ORC);
 • Certificat fiscal (din care sa rezulte ca nu sunt datorii la Bugetul Local - obținut de la Direcția Economica, care poate fi adus în termen de 48 de ore);
 • Plan 1:500 pe care se va desena la scara poziția terasei si cotele (întocmit de un proiectant autorizat);
 • Plan 1:5000;
 • Prezentarea unui program cu manifestări culturale conform HCL 5/2007 art.15 ,1g.
 • Prezentarea listei de meniuri si preturi în limba româna si într-o limba de circulație internațională;
 • Prezentarea ținutei personalului de deservire a terasei (foto etc.);
 • Proiect arhitectural întocmit de un  proiectant autorizat (cu stampila de arhitect) compus din:
  • Ansamblul terasei
  • Mobilier
  • Integrarea anexelor (frigidere, vitrine etc.)
  • Sistem de acoperire
  • Calitatea materialelor
  • Sistem iluminat
  • Jardiniere
  • Program artistic (cu artiști profesioniști), expoziție de grafică, caricatură, pictură etc.;
  • Personalizare servicii (veselă, grafică meniu, aspect și ținuta personalului de deservire, etc.);

Actele se depun la Centrul de Consiliere Cetățeni, camera 12, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, începând cu 21 martie 2007.