PUG
Planuri urbanistice | Planuri urbanistice aprobate | PUG

Colectiv de elaborare

Șef proiect:
arh. DAN POPA

Proiectanți specialitate Urbanism:
arh. DAN POPA
pr.pr. GEORGETA MĂRCUȘ
arh. ALINA ANASTASESCU
teh. ECATERINA STAN
teh. EVA GROZESCU
arh. OANA HERMAN
arh. LOREDANA BRIHAC
arh. GRAȚIELA MĂRCULESCU

Colectiv calculator
Tehnoredactare computerizată:
mat. FRAGA KLEIN
teh. CECILIA GHEORGHIȚĂ

NOTĂ:
Această documentație, piese scrise și desenate, este proprietatea S.C. IPROTIM S.A. și poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată integral sau parțial, direct sau indirect, în alt scop fără aprobarea prealabilă a societății S.C. IPROTIM S.A. acordată legal în scris.