IV. Prevederile Regulamentului Local de Urbanism la nivel de zone și subzone funcționale