Respectarea legii

Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală

Art.6 – (3) “Autoritățile administrației publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilități autorităților administrației publice locale în procesul de descentralizare a unor servicii publice ori al creării de noi servicii publice, fără asigurarea mijloacelor financiare corespunzătoare pentru realizarea respectivelor responsabilități.”

Legea nr. 189/1998 privind Finanțele Publice Locale

Art. 3 – „Trecerea de către Guvern, în administrarea și finanțarea autorităților administrației publice locale ca urmare a descentralizării acestora și a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizării acestora.”