Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"

Studiul de fundamentare istorică - "Zone construite protejate - Timișoara 2011" a fost aprobat prin HCL nr. 208/31.05.2011


PLANURI PREZENTÂND EVOLUȚIA TIMIȘOAREI DIN SECOLUL AL XII-LEA PÂNĂ ÎN PREZENT:

 
PLANȘA 1 - EVOLUȚIA PLANIMETRICĂ A STRUCTURII URBANE A TIMIȘOAREI DE LA ÎNCEPUTURI (SEC.XII-XIII) PÂNĂ ÎN ANUL 1300

PLANȘA 2 - EVOLUȚIA PLANIMETRICĂ A STRUCTURII URBANE A TIMIȘOAREI ÎN SECOLELE AL XIV-LEA ȘI AL XV-LEA

PLANȘA 3 - PLANUL TIMIȘOAREI ÎN ANUL 1716 MARCÂND EVOLUȚIA PARCURSĂ ÎN SECOLELE AL XVI-LEA ȘI AL XVII-LEA

PLANȘA 4 - “PLANUL TIMIȘOAREI FOARTE EXACT RIDICAT [TOPOGRAFIC n.t.] ÎN ANUL 1716 DE CĂTRE DOMNUL PERRETE...”[1]

PLANȘA 5  -  “PLANUL TIMIȘOAREI... FOARTE EXACT RIDICAT [TOPOGRAFIC n.t.] DE CĂTRE DOMNUL PERRETE...”

PLANȘA  6 - “PLANUL CANALULUI BEGA DE LA TIMIȘOARA...” 1732

PLANȘA 7 - “PLANUL C NR.1... CETATEA TIMISOARA”  1734
 
PLANȘA 8 - “PLANUL CETĂȚII TIMIȘOARA... LA SFÂRȘITUL ANULUI 1734”

PLANȘA 9 - PLANUL TIMIȘOAREI ÎN ANUL 1734

PLANȘA 10 - “PLAN CU CELE TREI SUBURBII APROBATE ÎN ANUL 1744...”

PLANȘA 11 - PLANUL TIMIȘOAREI ÎN ANUL 1750

PLANȘA 12 - “PLANUL TERENULUI ESPLANADEI DIN JURUL CETĂȚII PRINCIPALE ȘI DEGRANIȚĂ TIMIȘOARA”

PLANȘA 13 - “PLANUL CETĂȚII TIMIȘOARA... CU LINIA ESPLANADEI DE 1000 STÂNJENI, ORDONATĂ ÎN ANUL1750...”

PLANȘA 14 - “PLANUL TERENULUI ESPLANADEI DIN JURUL CETĂȚII PRINCIPALE ȘI DE GRANIȚĂ TIMIȘOARA... LA 5 FEBRUARIE 1777”

PLANȘA 15 - “PLANUL ZONEI DIN JURUL CETĂȚII TIMIȘOARA”

PLANȘA 16 - PLANUL TIMIȘOAREI DUPĂ ANUL1784

PLANȘA 17 - “PLANUL CETĂȚII TIMIȘOARA ÎN ANUL 1808...”

PLANȘA 18 - PLANUL TIMIȘOAREI ÎN ANUL 1853

PLANȘA 19 - “PLAN DE SITUAȚIE AL ORAȘULUI LIBER REGAL TIMIȘOARA CU SUBURBIILE ȘI MOȘIA MEHALA...”  POST  1858
 
PLANȘA 20 - PLANUL TIMIȘOAREI ÎN 1876

PLANȘA 21 - “ZONA TIMIȘOAREI...” 1884
 
PLANȘA 22 - “PLANUL ORAȘULUI LIBER REGAL TIMIȘOARA...” cca.1890

PLANȘA 23 - “PLANUL ORAȘULUI LIBER REGAL TIMIȘOARA...1893”

PLANȘA 24 - “TIMIȘOARA ȘI CARTIERELE” 1901 – 1903
 
PLANȘA 25 - “PLANUL ORAȘULUI LIBER REGAL TIMIȘOARA ȘI PROIECTUL DE EXTINDERE URBANĂ...”  1913
 
PLANȘA 26 - “ZONA TIMIȘOAREI...”  ÎN 1913
 
PLANȘA 27 - PLANUL MUNICIPIULUI  TIMIȘOARA ÎN 1931

PLANȘA 28 - “PLANUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA...1936”

PLANȘA 29 - “PLANUL COMUNEI URBANE TIMIȘOARA...1949”

PLANȘA 30 - PLANUL ORAȘULUI TIMIȘOARA ÎN ANUL 1959

PLANȘA 31 - “TIMISOARA   SCHITA DE SISTEMATIZARE 1961”

PLANȘA 32 - “TIMISOARA  SCHITA DE SISTEMATIZARE 1964”

PLANȘA 33 - “PLANUL ORASULUI TIMISOARA”   1966

PLANȘA 34 - TIMISOARA  MACHETA SCHITEI DE SISTEMATIZARE 1975

PLANȘA 35 - “MUNICIPIUL TIMISOARA  SCHITA DE SISTEMATIZARE 1981”

PLANȘA 36 - MACHETA SCHITEI DE SISTEMATIZARE 1986-1989

PLANȘA 37 – „MUNICIPIUL TIMIȘOARA – PLAN URBANISTIC GENERAL” 1992

PLANȘA 38 – „MUNICIPIUL TIMIȘOARA – PLAN URBANISTIC GENERAL” 1998

PLANȘA 39 – „MUNICIPIUL TIMIȘOARA –MONUMENTE ISTORICE ȘI ZONE DE PROTECȚIE” 1992

PLANȘA 40 – TIMIȘOARA SCHEMA EVOLUȚIEI ORAȘULUI ÎN PERIOADA 1750 - 1998

Notă: Drepturi de proprietate intelectuală a Primăriei Municipiului Timișoara