Acte necesare și formulare
| Compartiment Spații Publicitare

Cererile se înregistrează la sediul Primariei Municipiului Timisoara, Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii, Camera 12, ghișeele 8-9.

1. Acte necesare obținerii avizului pentru publicitate temporară tip mesh, banner, steaguri publicitare pe stalpi sau pe suporti independenti existenti, indicatoare publicitare directionale, montare corturi pentru campanii umanitare

 • cerere tip;
 • certificatul de înregistrare a firmei de la Oficiul Registrului Comertului + certificat constator pentru sediul secundar, dacă este cazul;
 • carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica;
 • documentatie privind rezistenta elementelor de sustinere (intocmita de un inginer constructor, proiectant cu drept de semnatura) care cuprinde  schița sistemelor publicitare și enunțul mesajului publicitar, dimensiuni, sistem de prindere a sistemului publicitar, plan de situație scara 1:500 , plan de încadrare în zonă, scara 1:5000;
 • extras de carte funciara nu mai vechi de 30 zile sau contract de inchiriere in termen a spatiului/stalpului unde va fi montat sistemul publicitar;
 • acordul  proprietarului suportului (cladirii,stalpilor ) pentru  montare sisteme publicitare iar in cazul in care proprietar este Municipiul Timisoara, se va solicita acordul Municipiului Timisoara prin Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
 • avizul Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a județului Timiș (dacă este cazul) pentru montare sisteme publicitare în zona de monumente istorice;
 • extras din contractul de publicitate din care să rezulte valoarea și valabilitatea acestuia;

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului

2. Acte necesare obținerii avizului pentru publicitate temporară tip structuri publicitare autoportante si a proiectelor publicitare speciale :
 • cerere tip;
 • certificatul de înregistrare a firmei obținut de la Oficiul Registrului Comertului + certificat constator pentru sediul secundar, dacă este cazul;
 • carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica;
 • documentatie tehnica intocmita de un arhitect cu drept de semnatura care cuprinde  schița sistemelor publicitare și enunțul mesajului publicitar, dimensiuni, sistem de prindere a sistemului publicitar, plan de situație scara 1:500, plan de încadrare în zonă scara 1:5000;
 • extras de carte funciara nu mai vechi de 30 zile sau contract de inchiriere in termen a spatiului unde va fi montat sistemul publicitar in cazul in care este montat pe teren proprietate personala;
 • acordul  proprietarului suportului  (clădiri, stâlpi) pentru montare sisteme publicitare, iar in cazul in care proprietar este Municipiul Timisoara, se va solicita acordul Municipiului Timisoara prin Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse ;
 • avizul Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a județului Timiș (dacă este cazul) pentru montare sisteme publicitare în zona de monumente istorice;
 • extras din contractul de publicitate din care să rezulte valoarea și valabilitatea acestuia.
            Locatiile unde se vor monta acest tip de sisteme publicitare trebuie sa respecte prevederile art 15,16,17,40, 41, 43 din Legea 154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.
      

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului


3. Acte necesare obținerii avizului pentru publicitate temporară firme inscriptionate pe vitrine/usi de acces, autocolante pe geamuri sau elemente de imprejmuire,  afiș - autocolant
 • cerere tip;
 • certificatul de înregistrare a firmei obținut de la Oficiul Registrului Comertului + certificat constator pentru sediul secundar, dacă este cazul;
 • carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica;
 • schița sistemului publicitar și enunțul mesajului publicitar, dimensiuni;
 • plan de situație scara 1:500 și plan de încadrare în zonă scara 1:5000;  
 • extras de carte funciara nu mai vechi de 30 zile sau contract de inchiriere in termen a spatiului unde va fi montat sistemul publicitar  iar in cazul in care proprietar este Municipiul Timisoara, se va solicita acordul Municipiului Timisoara prin Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse ;
 • acordul  proprietarului cladirii pentru montare sisteme publicitare;
 • avizul Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a județului Timiș (dacă este cazul) pentru montare sisteme publicitare în zona de monumente istorice;
 • extras din contractul de publicitate din care să rezulte valoarea și valabilitatea acestuia.
CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului
 
4. Acte necesare obținerii avizului pentru publicitate temporară tip panou publicitar mobil 0,5*0,9 pe trotuare cu latime minima 2 m ; 
 • cerere tip;
 • certificatul de înregistrare a firmei obținut de la Oficiul Registrului Comertului + certificat constatator pentru sediul social sau secundar  in dreptul caruia va fi amplasat panoul mobil
 • carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica;
 • schița sistemului publicitar și enunțul mesajului publicitar, dimensiuni ale acestuia;
 • plan de situație scara 1:500 și plan de încadrare în zonă scara 1:5000;
CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului
 
5. Acte necesare obținerii avizului pentru publicitate temporară pentru distribuire afise/flyere pe domeniul public/privat ·        
 • cerere tip;
 • aviz favorabil de la Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice pe raza Municipiului Timisoara.
 • certificatul de înregistrare a firmei obținut de la Oficiul Registrului Comertului + Certificat constator pentru sediul secundar, dacă este cazul;
 • carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica (Carte identitate – pentru persoanele imputernicite sa distribuie afise/flyere)
 • sistemul publicitar și enunțul mesajului publicitar, dimensiuni ale acestuia;
 • acordul proprietarului terenului/spatiului  pentru distribuire afise/flyere pe proprietate privata.

 
CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului

 
6.Acte necesare obținerii avizului pentru publicitate temporară pentru vehicule publicitare (automobil, bicicletă etc), caravana publicitară (cu durata de valabilitate de o zi)  și pe mijloace de transport in comun;
 • cerere tip;
 • certificatul de înregistrare a firmei obținut de la Oficiul Registrului Comertului + certificat constatator pentru sediul secundar, dacă este cazul;
 • carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica;
 • schița sistemului publicitar și enunțul mesajului publicitar, dimensiuni ale acestuia;
 • contract cu proprietarul mijloacelor de transport in comun pentru montare sisteme publicitare;
 • extras din contractul de publicitate din care să rezulte valoarea și valabilitatea acestuia;
 • avizul Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a județului Timiș (dacă este cazul) pentru montare sisteme publicitare în zona de monumente istorice;
 • traseu caravana vehicule publicitare aprobat in prealabil de Comisia de Circulatie.

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului
 

7. Acte necesare pentru prelungire AVIZ - Publicitate Temporară

 • cerere tip  – completată de beneficiar;
 • acordul inițial, în original;
 • aviz favorabil de la Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice pe raza Municipiului Timisoara;
 • extras din contractul de publicitate din care să rezulte valoarea și valabilitatea acestuia.

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului


În cazul depunerii documentației de către ASOCIAȚII/FUNDAȚII/ONG- uri se atașează, la dosar, copii xerox după :
 • Hotărârea judecătorească de înființare definitivă și irevocabilă
 • Statutul și Actul constitutiv și modificările aduse acestora.