Acte necesare și formulare
| Direcția Comunicare-Relaționare

Documentație pentru acordarea Titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Timișoara", conform regulamentului aprobat prin HCL 138/2016
 
1. Acte necesare pentru acordarea Titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Timisoara"
 
- act de identitate (xerocopie vizata conform cu originalul)
- Curriculum Vitae
- Expunere de motive a initiatorului
- Certificat de cazier judiciar (original) sau declaratie pe propria raspundere
- declaratie pe propria raspundere ca nu a avut calitatea de lucrator sau colaborator al securitatii si nu a facut politie politica
- Date de contact
 
 
 2. Acte necesare pentru acordarea post-mortem a Titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Timisoara"
 
- act de deces (copie vizata cu originalul)
- Curriculum Vitae
- Expunere de motive a initiatorului
- declaratie ca nu a avut calitatea de lucrator sau colaborator al securitatii si nu a facut politie politica, asumata de initiator
- declaratie ca nu a avut cazier judiciar, asumata de initiator
- Date de contact