Primaria
Municipiului Timisoara
Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii

Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii, parter, camera 12, este deschis de luni pâna vineri după următorul program:
  • Luni, Miercuri, Joi, Vineri: 8,30 - 16,30
  • Marți: 8,30 - 18,30
Serviciul Relaționare Directă cu Cetățeni are următoarele atribuții:
  • asigurarea asistenței și gestionarea activității de consiliere și informare în toate domeniile de activitate ale instituției
  • gestionarea relațiilor cu  publicul, asigurând informarea și consilierea cetățenilor prin furnizarea pe loc a informațiilor de interes general precum și a informațiilor cu caracter tehnic, specific;
  • asigurarea formularelor tipizate necesare în mod operativ și gratuit;
  • asigurarea  inregistrării documentațiilor, petițiilor, cererilor, sesizărilor, reclamațiilor, etc și transmiterea acestora spre soluționare compartimentelor de specialitate;
  • gestionează emiterea și încasarea taxelor necesare documentațiilor, conform prevederilor legale;
  • înscrierea în audiență la executivul instituției;
  • eliberarea documentațiilor, adeverințelor, avizelor, contractelor solicitate, etc;
  • îndrumarea cetățenilor către serviciile de specialitate în vederea obținerii de informații detaliate care depășesc competențele structurii de asistență, dacă este cazul.