Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
Numar/Data

BeneficiarDescriere
315/18.03.2019ZETU AUREL CRISTINEL SI ZETU DANA CARMENLucrari de tip a)-Constructii pentru alimentatie publica-Schimbare destinatie spatiu de locuit existent, mansardare casa cu modificari interioare, exterioare, rezultand cladire restaurant in regim P+M. Sc=Sd=200,50 mp
314/18.03.2019LEUSCA IOANA si BURUIANA CONSTANTINLucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim de inaltime P+1E+M, cu maxim 2 apartamente si carport in regim de inaltime P. Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren. Sc=222 mp, Sd=592 mp. Zona C
313/18.03.2019SC AGIL SRL Lucrari de tip a) -Constructii pentru servicii-Schimbare destinatie din magazie ambalaje in spatii de protocol - Magazie nr.2 aferent CF nr. 401424-C8-U2
312/18.03.2019DUDUIALA SIMONALucrari de tip a )- Constructii pentru locuinte - Modificare lucrări / compartimentări interioare și schimbare culoare fațadă - la construcția autorizată cu AC nr. 2170/ 14.08.2007 - ,,Construire casa P+1E si imprejmuire teren. Zona D. (Sc = 212,62 mp, Sd = 422,67 mp, St = 808 mp) "
311/18.03.2019 SC PLISFOR SRLLucrari de tip a)-Construcii pentru locuine i SAD-Modificare la construciile autorizate cu A.C.Nr.1807/2007-"Construire casa duplex P+2E+M (4 apartamente) si imprejmuire", constând în schimbare destinaie la parter, modificări interioare i exterioare, rezultând imobil în regim de înălime P+2E+M cu SAD la parter (spatiu comercial si cabinet medical) i locuinta la etaje.
310/18.03.2019COCAN TEODOR SI COCAN DORINALucrari de tip b)-Constructii pentru locuinte-Modificari interioare, reabilitare si mansardare ap. nr. 4+5 existent Sc=Sd=195,11 mp
309/18.03.2019NEAGOE COSTINEL BOGDAN si NEAGOE ADINA ANCALucrari tip c)- Retele edilitare- apa. Bransament apa. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona D.
308/18.03.2019MURARIU GELU FLORIN SI MURARIU MANUELALucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
307/18.03.2019KATONA IOSIF, KATONA RODICALucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal - Bransament apa si racord canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
306/18.03.2019CREPCIA MARCEL VALENTIN SI CREPCIA DIANALucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal - Bransament apa si racord canal - Bransament apa si racord canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
305/18.03.2019CUC ALIN-GABRIEL SI CUC CRISTINA-MARIALucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal - Bransament apa si racord canal - Bransament apa si racord canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
304/18.03.2019SC METALTIM SALucrari tip c)- Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona A. initial.
303/18.03.2019GROSU SERGIUsi GROSU LUCIALucrari tip c)- Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. C.
302/18.03.2019BERECKY PARASCHIVALucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
301/15.03.2019 Gîngu Ilie și soția Gîngu Mariana - MădălinaLucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon la apartamentul nr. 2 situat la parter pentru îmbunătățirea confortului, conform HCL nr. 35/2008.
300/15.03.2019CÎRNEALĂ ILIELucrări de tip a) si d)-Construcii pentru locuinte i împrejmuire-Construire casă în regim de înălime P+1E i îmrejmuire teren. Sc=127,88 mp Sd=228,95 mp
299/15.03.2019MARIS DARIUS DORIN si MARIS ALINALucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim de inaltime P+1E. Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren si realizare acces auto/pietonal. Sc=129,53 mp, Sd=245,93 mp. Zona D
298/15.03.2019VECLIUC VIOREL si VECLIUC MARIA Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire 2 balcoane la ap. nr. 2 pentru imbunatatirea confortului, conform HCL 35/2008 - legalizare conform proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 254/AX/413107 din data de 1.12.2018. Sc=Sd=8,12 mp. Zona D
297/15.03.2019TRANSELECTRICA SA ST TIMISOARA - DIRECTIA ENERGIEI NATIONALE - D.E.T.Lucrari de tip b) - Constructie pentru SAD - Modernizare cladire existenta D.E.T. - Reabilitare fatade si acoperis tip terasa, finisaje interioare / exterioare, schimbare tamplarie interioara, refacere instalatii sanitare, termice si electrice. Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Refacere imprejmuire, accese auto/pietonale, refacere platforme auto/pietonale din incinta, amenajare spatii verzi. Zona C
296/15.03.2019FAUR ADRIAN CONSTANTINLucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - MANSARDARE AP.2, CU MODIFICAREA PANTEI, SCHIMBARE COTA STREASINA IN CURTE CU MENTINEREA COTA COAMA SI MODIFICARI GOLURI FATADA, REZULTAND REGIM DE INALTIME P+M
295/15.03.2019MITROV VERA ( FOSTA MISCOVICI) SI MITROV DELIA ( FOSTA CALINESCU) Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte-Consolidare casa (lucrari de intreventie de prima urgenta)
294/15.03.2019COSOROABA EUGENIA-MARIA SI COSOROABA GHEORGHE-MARIUS-IOANLucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe colective - Amenajări și modificări interioare la apartamentul nr. 23 - Intrare în legalitate conform PV nr. 205/AX/413274/20.09.2018.
293/15.03.2019STOSSIER GEORGLucrari de tip b)-Constructii pentru locuinte-Modificari exterioare, interioare-Inchidere balcon aferent ap. nr 25
292/15.03.2019MERA IOAN ,MERA CARMENLucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Amenajare mansarda in pod existent, conform Legii nr. 50/1991 act . si rep., art. 2, alin (4), litera a^1) si legalizare lucrari conf.masurilor dispuse prin PV nr.141/AX/413424 din 04.07.2018. Zona B.Scpropusa mansarda=Sdpropusa mansarda=125,2mp.
291/14.03.2019SOCIETATEA "TIMRESIDENCE SUD" SRLLucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal - Bransament apa si racord canal - Bransament apa si racord canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
290/14.03.2019SOCIETATEA SUDRESIDENCE TIM SRLLucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal - Bransament apa si racord canal - Bransament apa si racord canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
289/14.03.2019CRACIUN MONICA-RENATTE SI CRACIUN FLORIN-DORELLucrari tip c) - Retele edilitare - canal - Racord canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona B.
288/14.03.2019SC COREBOS SRL Lucrari tip a)- Constructii pentru servicii si locuinte - Construire imobil locuinte colective si servicii in regim de inaltime propus S+P+4E+Er, Nr apartamente:56, NR.SAD: 5, Sc= 1037.58MP, Sd=5808.32MP, St= 3473mp
287/14.03.2019 MUNICIPIUL TIMISOARALucrari de tip d) - Lucrari de amenajare a spatiilor publice - Amenajare locuri de parcare pe domeniul public - strada Mangalia. Suprafata de 2435 mp se va compensa prin amenajarea de spatii verzi pe 2 terenuri situate in zona : CF nr. 434289, nr. top 16877-16878/2/1 (S=1473 mp) si CF nr. 434286, nr. top 16880/2/1 (S=952 mp). Zona D
286/14.03.2019SC SIDE TRADING SRLLucrări de tip a) - Constructii pentru functiuni mixte - Construire imobil locuinte colective(76 apartamente) cu spatii pentru servicii si comert la parter( 5 * SAD), in regim de inaltime S+P+5E; Lucrari tip d) -Realizare acces auto si imprejmuire teren, conform PUZ aprobat prin HCL 149/2017. Sc=1252mp; Sd=6928mp, Sc.subsol=2637.5mp; St=3300mp
285/14.03.2019ILIOIU FLORIN AURELLucrări de tip a) - C-tii pentru locuinte - Construire anexa gospodareasca si piscina,Sc=Sd=159mp
284/14.03.2019MUNTEAN CALINLucrari de tip c )- lucrari de imbunatatiri funciare/ amenajari exterioare- nivelare teren proprietate privata. ( Sc=8 000mp )
283/14.03.2019SOCATIU GEORGETA- LIVIA pentru SC RAFFADENT SRL Lucrari de tip h)- Constructii cu caracter provizoriu- Amplasare firma pe fatada aferenta spatiului (pe durata contactului de inchiriere ) ( S=2,63 mp, St=180mp )
282/14.03.2019ALBOTA DARIUS DANIELLucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Continuare de lucrari la A.C.361/14.04.2016 - ,, Demolare partiala casa P cu reconstruire casa in regim P+M si extindere in regim P, creare acces pietonal. - Legalizare conform Legii 50/1991, art 28 si conform Proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiei cu nr. AXN. nr.39/200278 din 09.03.2015 " (Sc= 83,15 Scd= 140,95mp, St=311mp)
281/14.03.2019MUNICIPIUL TIMISOARA - DIRECTIA DEZVOLTARELucrari de tip b) - C-tii pentru sanatate - " Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta cu un corp de constructie pentru un nou Laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu " ( pe amplasamentul parcarii existente in regim parter). Sc=Sd=488mp.
280/14.03.2019SC. MATERNA INVEST SRLLucrari de tip a) -Constructii pt. sanatate- Inchidere terasa acces si amenajare cabinet imaginistica; amplasare lift exterior la clinica existenta in regim S+P+2E partial. ( St=5.000mp )
279/14.03.2019RUGINA ALEXANDRU si sotia RUGINA ROXANALucrări de tip b) - Construcții pentru sănătate - Schimbare destinație spațiu din locuință ap. 1 in cabinet dentar; reabilitare fațadă imobil. Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
278/14.03.2019SC AMBALAJUL METALIC SALucrări de tip a) - Construcții pentru comerț/servicii - Schimbare destinație spațiu din construcii edilitare i industriale în spațiu pentru comerț / servicii, amenajări interioare si exterioare la cladire existenta. Sc=81mp. Zona B
277/14.03.2019MINICA CRISTIAN cu sotia MINICA FLOAREA -NAZARICALucrări de tip a) - Constructii pentru locuinte- Mansardare casa existenta parter , rezultand casa in regim de inaltime P+M. ( Sc=120,54mp, St=1439mp )
276/14.03.2019 SC BUSINESS SYNERGY SRL Lucrari de tip h)-Constructii cu caracter provizoriu-Amplasare statie de telefonie mobila pe terasa imobilului existent pe durata contractului de inchiriere /locatiune
275/14.03.2019MARINA CALIN cu sotia MARINA MIRELA ( fosta COZMA )Lucrari de tip a)- Constructii pt. locuinte - Modificare la cladire autorizata cu A.C. 427/2017- ,, Construire casa unifamiliala in regim S+P+1E "( modificare contur subsol si modificare inaltime/ forma acoperis ) Lucrari tip d - Imprejmuire teren. (St=500 mp, Sc=178,59 mp, Sd=450,90 mp )
274/11.03.2019VACARESCU SORIN-VALENTIN si sotia VACARESCU ANDREEA-LUMINITALucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon la apartamentul nr. 2 situat la parter pentru îmbunătățirea confortului, conform HCL nr. 35/2008.
273/11.03.2019BRINZAN ADRIAN CONSTANTIN ,BRINZAN DANIELA MIRABELALucrari tip a)- Construcții pentru locuințe- Demolare casa existenta
272/11.03.2019MIUTA FLORIN VICTORLucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire balcon la ap. nr. 1 pentru imbunatatirea confortului, conform HCL 35/2008. Sc=Sd=3,9 mp. Zona D
271/11.03.2019ZAHARIA DUMITRU DANIELLucrări de tip b) - Modificări interioare și reamenajare pentru îmbunătățirea confortului la apartamentul nr. 4 - legalizare conform proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 26/367527/26.04.2017.
270/11.03.2019TOMA LAURENTIU SORIN si TOMA CRISTINALucrari de tip a) - Desfiintari - Desfiintare constructii existente. Sc=Sd=114,13 mp. Zona D
269/11.03.2019BADANAU ADINA SI SUTEAN ALTHEALucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte-Modificari interioare, exterioare si extindere in regim P+1E la casa existenta P+1E autorizata prin AC Nr. 2408/2004-legalizare conform Art.28 din Legea 50/1991 rep. si act. Sc=132,00 mp; Sd=252,00 mp
268/11.03.2019NAGY NORBERT-BELA SI NAGY ROXANA-ADRIANALucrari de tip c) - Retele edilitare-apa. Extindere retea apa bransament apa. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
267/08.03.2019LAZAR CLAUDIU MIHAILucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte. Modificari exterioare - inchidere balcon aferent ap.7
266/08.03.2019ASOCIATIA DE PROPRIETARI - PROCLAMATIA DE LA TIMISOARA NR.3 Lucrări de tip b) - Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale. Reparatii si reabilitare fatade imobil spre strada si spre curtea interioara; reparatii si reabilitare acoperis, casa scarii si pasarela curte interioara.
265/08.03.2019HROMEI DANIEL cu sotia HROMEI CLAUDIALucrari de tip a)- Constructii de locuinte- Desfiintare casa existenta in regim P. ( Sc= Sd=122mp, St=818mp )
264/07.03.2019BRADEA LOREDANA LACRAMIOARA (conform certificat de calitate de mostenitor nr. 52 din 22.06.2015)Lucrari de tip a) - Desfiintari - Desfiintare garaj in regim de inaltime P, extratabular, conform adresei SITPF - IF2019-6695/1.02.2019. Sc=Sd=39,20 mp. Zona D
263/07.03.2019ASOCIATIA DE PROPRIETARILucrari de tip b) - Construcții pentru locuinte - Reparatii fatade, acoperis si burlane la imobil existent, conform aviz Comisia de Monumente cu nr. 292/ Z /14.11.2018
262/07.03.2019ASOCIATIA DE PROPRIETARI ,,SAVOYA 24" prin SZABO GABRIELALucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare fatade principale si posterioare, reparatii la casa scarilor, reabilitare curte , repararea peretilor fisurati dinspre curte, reparatii si consolidare imobil, consolidare si prelungire cursiva din curte respectand POT admis si PUZ aprobat prin HCL52/1999. (St=330mp)
261/07.03.2019SUBA DORINLucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Desființare parțială, modificări interioare și exterioare, extindere și etajare casă existentă în regim de înălțime P(cu pastrarea inaltimii existente), rezultând casă în regim de înălțime P+1E.
260/07.03.2019BUZIC VASILE si sotia BUZIC NICULINALucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Mansardare locuinta familiala P rezultand P+M. Smansarda=95,5mp, St=597mp. Zona D.
259/07.03.2019POP CRISTIAN si POP CORINA-SIMONALucrari de tip a) - Constructii pentru SAD - Amenajari interioare si amplasare bancomat (ATM) in interiorul agentiei bancare - SC RAIFFEISEN BANK SA.- legalizare conform proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 257/AX/412965 din data de 12.12.2018. Zona B
258/07.03.2019MUNICIPIUL TIMIOARALucrări de tip d)-Lucrări de amenajare a spaiilor publice-Amenajare locuri de parcare pe domeniul public
257/07.03.2019R-VISION OPTICAL SRLLucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare totem publicitar pe teren privat pe o perioada de 10 ani.
256/07.03.2019POP DRAGOS SI POP CARMEN DIANALucrări de tip a i d)-Construcii pentru locuine i împrejmuiri-Construire casă în regim de înălime P+1E i împrejmuire teren. Sc=106,21 mp, Sd=212,43 mp
255/07.03.2019ZAVALIDRUGA MIHAI si sotia ZAVALIDRUGA ELENALucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon la apartamentul nr. 1 situat la parter pentru îmbunătățirea confortului conform HCL nr. 35/2008 - legalizare conform art. 28 din Legea 50/1991, republicata si actualizata si conform Proces Verbal de Constatare si Sanctionare a Contraventiei cu nr. 253/413106 din 05.12.2018
254/07.03.2019IGNEA NICOLAE si IGNEA MARIALucrari de tip a) - Constructii pentru SAD - Amenajari interioare sediu banca RAIFFEISEN BANK SA - legalizare conform proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 250/AXC/413306 din data de 3.12.2018. Zona D
253/07.03.2019BACIU ANDRA , GHIRASIMESCU VASILE ADRIAN SI GHIRASIMESCU IULIANALucrări de tip a i d)-Construcii pentru locuine i împrejmuiri-Construire casă în regim de înălime P+1E i împrejmuire teren. Sc=152,55 mp, Sd=300,55
252/07.03.2019ASOCIATIA DE PROPRIETARI Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Continuare lucrari autorizate cu AC nr. 1135 / 14.08.2015 - " Restaurare fatade si acoperis la imobil existent "
251/07.03.2019SC CENTRAL SRLLucrari de tip b)-Constructii pentru turism/alimentatie publica-Amenajare restaurant in spatiul existent, partial la corpul C1 si C2.Modificari interioare nestructurale, amenajare fatada , amplasare reclama pe corpul C1. Schimbare destinatie partial corp C1 la parter din hotel in restaurant-legalizare conform Legii 422/2001.
250/07.03.2019 SOCIETATEA I.A.B CONSTRUCT SRLLucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
249/07.03.2019SOCIETATEA I.A.B CONSTRUCT SRLLucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C
248/07.03.2019DIMA CIPRIAN SI DIMA MIRELALucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
247/07.03.2019DUCA DANIEL AMBROZIU SI DUCA MARIOARALucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale prin pozare subterana. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona D.
246/07.03.2019STRATOMIR COSMIN-OVIDIU SI STRATOMIR ROXANA-LUMINITALucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona D.
245/06.03.2019SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRLLucrari de tip a)- Constructii industriale- Modificari interioare si exterioare la hala de productie si depozitare existenta (1- repozitionare rafturi in logistica existenta; 2- extindere zona preluare marfa; 3- amenajare zona de productie in zona logistica; 4- schimbare destinatie vestiar existent in birouri, atelier mentenanta si sala de mese; 5- repozitionare vestiar pe supanta propusa, recompartimentari interioare zona de birouri si laboratoare existente ).
244/06.03.2019SC NADRADZI SRLLucrări de tip a) - Constructii pentru comert - Recompartimentare si amenajari interioare la spatiu comercial existent. Lucrari tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma luminoasa pe fatada spatiului comercial, pe durata contractului de inchiriere - legalizare conform art. 28 din Legea 50/1991, republicata si actualizata si conform Proces Verbal de Constatare si Sanctionare a Contraventiei cu nr. 58/413077 din 10.05.2018
243/06.03.2019MIHALACHE DAN si sotia MIHALACHE DIANALucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Amenajări interioare și modificări interioare și exterioare la apartamentul nr. 4 pentru îmbunătățirea confortului.
242/06.03.2019NICOLAS DANIEL IONELLucrari de tip a) si d) - Constructii pentru locuinte - Construire casa in regim de inaltime P si imprejmuire teren. Sc=Sd=216,13 mp. Zona B
241/04.03.2019HOLZHEIMER DANIELA SI HOLZHEIMER ERNST RUDILucrari de tip a)-Constructii pentru SAD-Schimbare destinatie spatiu din locuinta in spatiu cu alta destinatie
240/04.03.2019SOCIETATEA VIRIMMORO SRLLucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte colective - Construire 2 corpuri de cladire in regim de inaltime S+P+5E, cu spatii comerciale/servicii si 80 de apartamente, distribuite astfel: SUBSOL: spatii tehnice (corp A si corp B), un adapost protectie civila compus din camera 1, camera 2 si camera 3 (1 adapost comun pentru corp A si corp B) si 87 de locuri de parcare. PARTER: 2 SAD-uri - spatiu corercial/servicii (1 SAD/corp A si 1 SAD/corp B). ETAJ I, II, III, IV si V:: 10 apartamente/nivel/corp A si 6 apartamente/nivel/corp B. Amenajare a 21 locuri de parcare in incinta, la sol. Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire proprietate si creare accese auto/pietonale. Ssubsol= 2994 mp, Sc=1071 mp, Sd=9884 mp. Zona C
239/04.03.2019MAIERE ESTATE SRLLucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial.Zona D.
238/04.03.2019BELEHUZ DANIELA CAMELIA si ORSO RICCARDOLucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal - Bransament apa si racord canal - Bransament apa si racord canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
237/04.03.2019SZEREDI CRISTINA-VALERIALucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
236/04.03.2019GHERMAN VASILE SOTIA KRISTINA-EMILIA, TUGUI MARIN SI NICOLITALucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindre retea gaze naturale si bransament gaze naturale presiune redusa, prin pozare subterana. Zona afectata de lucrari se va aduce la stadiul initial. Zona D.
235/04.03.2019ASPROIU NICOLAE SI ASPROIU VIOLETALucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
234/04.03.2019SC VALERAM SRL Lucrări de tip a i d)-Constructii pentru locuinte si imprejmuire-Construire ansamblu de locuinte colective in doua etape: ETAPA I-Construire corp C1 i Corp C2 în regim de înălime P+3E+Er (cu 26 apartamente), platforma cu 60 locuri de parcare, accese pietonale, amenajare incinta si imprejmuire parială. ETAPA II: Construire corp C3 i Corp C4 în regim de înălime P+3E+Er (cu 26 apartamente), accese pietonale i amenajare incinta. ETAPA I: Sc locuinte=614,85 mp; Sd locuinte=2579,50 mp; Sc platforma=653,40 mp ETAPA II:Sc locuinte=613,96 mp; Sd locuinte=2579,50 mp; Sc total=1228,81 mp; Sd total=5159,00 mp
233/04.03.2019TEROVAN DIANALucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal. 2 bransamente apa si 2 racorduri canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
232/04.03.2019TEROVAN DIANALucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal. 2 bransamente apa si 2 racorduri canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C
231/04.03.2019STANCIU-GAVRILA VALERIU, STANCIU-GAVRILA ELENALucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal - Bransament apa si racord canal - 3 bransamente apa si 3 racorduri canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
230/04.03.2019SOCIETATEA SUDRESIDENCE TIM SRLLucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal. 2 bransamente apa si 2 racorduri canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
229/04.03.2019SOCIETATEA "TIMRESIDENCE SUD" SRLLucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal. 2 bransamente apa si 2 racorduri canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
228/04.03.2019GUT IOSIF-NICOLAE SI GUT SIMONALucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal - Bransament apa si racord canal - Bransament apa si racord canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
227/04.03.2019MORARU VLAD-MARCEL SI MORARU CRISTINA-TUDORALucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
226/04.03.2019OPREAN SERGIU-MATEI SI OPREAN CAMELIALucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal - Bransament apa si racord canal - Bransament apa si racord canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
225/04.03.2019STANCIU-GAVRILA VALERIU SI STANCIU-GAVRILA ELENA Lucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
224/04.03.2019STANCIU-GAVRILA VALERIU SI STANCIU-GAVRILA ELENALucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal - Bransament apa si racord canal - 2 bransamente apa si 2 racorduri canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
223/04.03.2019STANCIU-GAVRILA VALERIU SI STANCIU-GAVRILA ELENALucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal - Bransament apa si racord canal - Bransament apa si racord canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
222/04.03.2019SOCIETATEA "TIMRESIDENCE SUD" SRLLucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal - Bransament apa si racord canal - 2 bransamente apa si 2 racorduri canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
221/04.03.2019TIRITEU LIVIU-DANIEL SI TIRITEU RAMONALucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal - Bransament apa si racord canal - Bransament apa si racord canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
220/04.03.2019GOMOI GABI-STEFANEL SI GOMOI RALUCALucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
219/04.03.2019SOCIETATEA "TIMRESIDENCE SUD" SRLLucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal. 2 bransamente apa si 2 racorduri canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
218/04.03.2019MORARU VLAD-MARCEL SI MORARU CRISTINA-TUDORALucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal. 2 bransamente apa si 2 racorduri canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona C.
217/04.03.2019SC VALERAM SRLLucrari de tip c). - Retele edilitare – apa, canal. Extindere retea apa si canalizare, bransament apa si racord canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona D.
216/04.03.2019SC VALERAM SRLLucrari tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial. Zona D.