Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  21
Numar/Data

Date identificare imobilAdresa
2056/14.06.2019SAVESCU VIOREL obținere A.C.- Lucrări de tip a ) - Construire garaj ( în regim P)
2055/14.06.2019BOARIU GHEORGHE PRIN BOARIU ANDREEAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz - Extindere retea gaze naturale prin pozare subterana.
2054/14.06.2019SC STARCHETTI & ARTETTI SRL pentru STOICA EMILIA RAMONAobținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Construire balcon la apartamentul nr. 2 situat la parter pentru îmbunătățirea confortului, conform HCL nr. 35/2008.
2053/14.06.2019SC NEDEX GRUP SRL PRIN SC MARPRO INSTAL SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
2052/14.06.2019NAVLIGU ISABELA pentru SC. INVESTONIA SYSTEMS SRLobtinere AC - Lucrari de tip h) Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firme luminoase pe fatada aferenta spatiului corp C1,pe durata contractului de inchiriere. Intrare in legalitate
2051/14.06.2019ARTENIE CLAUDIU bținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Reparatii acoperis
2050/14.06.2019S.C. BUILDING PROJECT S.R.L. reprezentant al PASIO S.R.L.obtinere AC - Lucrari de tip h) Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare reclama/firma iluminata pe fatada, pe durata contractului de inchiriere
2049/14.06.2019BANEU CARMEN IONICA obținere A.C. - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Extindere apartament nr.5 conform HCL 452/2014
2048/14.06.2019NEAGU TIBERIU-PETRISOR PRIN BORZA ADRIANObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
2047/14.06.2019SC PETROBANAT TRADE SRL prin NICOLICI BORIVOIobținere A.C. - lucrări de tip b) - Construcții pentru SAD- Schimbare destinație spațiu din locuință în SAD-BIROURI.
2046/14.06.2019CHIFAN RAUL ALEZANDRUObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana
2045/14.06.2019MARIN GHEORGHE PRIN BORZA ADRIANObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
2044/14.06.2019TACALAU VLAD-ALEXANDRU PRIN BORZA ADRIANObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
2043/14.06.2019ENCUTESCU EUGEN CATALIN PRIN SC MARPRO INSTAL SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal, gaz. Bransament apa si racord canal; Extindere retea gaz si bransament gaze naturale prin pozare subterana.
2042/14.06.2019RAU RAZVAN GRIGOREinchiderea balconului nu respecta aspectul exterior al constructiei(arhitectura imobilului)
2041/14.06.2019BOARIU ANDREEA ANDRADAObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – canal - Extindere retea canalizare.
2040/14.06.2019IVANESCU AUGUSTIN PRIN IVANESCU GHEORGHE Obtinerea A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte :Reabilitare fatade la strada
2039/14.06.2019COSTEA MARIN reprezentant al Asociaiei de Proprietari Sirius nr.2 obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire acoperiș tip șarpantă la bloc de locuințe existent.
2038/14.06.2019BRELIAN EUGEN PRIN DELIA VIZITIUobținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) si d): Construire casă unifamiliala în regim P, anexă gospodărească P, garaje si împrejmuire teren.
2037/14.06.2019OROS NICOLAE pentru SC "CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS" SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa - Alimentare cu apa din foraj pentru spatii verzi in zona de est a investitiei beneficiar SC "CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL.
2036/14.06.2019SOCIETATEA PATRIANA CONSTRUCT SRL PRIN SABINAUR SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
2035/14.06.2019SC ARHITECT TRIMBITAS SRL pentru SC SAPIENT VEST SRL Aviz de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
2034/14.06.2019NISTOR NICOLAE PENTRU FARCAS FLORIANObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
2033/14.06.2019SUCIU CATALIN pentru SABAREANU EUGENIAobținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Amplasare panouri fotovoltaice.
2032/14.06.2019TOTH RADU OCTAVIANobținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc de locuințe existent în regim de înălțime S+P+4E conform HCL nr. 141/2007, rezultând bloc de locuințe în regim de înălțime S+P+4E+M
2031/14.06.2019TOTH RADU OCTAVIANobținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc de locuințe existent în regim de înălțime S+P+4E conform HCL nr. 141/2007, rezultând bloc de locuințe în regim de înălțime S+P+4E+M
2030/14.06.2019TOTH RADU OCTAVIANobținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc de locuințe existent în regim de înălțime S+P+4E conform HCL nr. 141/2007, rezultând bloc de locuințe în regim de înălțime S+P+4E+M
2029/14.06.2019SPRING AGENCY S.R.L. prin RD SIGN S.R.L.obținere AC - Lucrări de tip d) Împrejmuiri. Construire imprejmuire la frontul stradal
2028/14.06.2019Arh. Anca M. bADEA PENTRU CABINET DE AVOCATURA TRAILESCUobținere A.C.- Lucrari de tip h) Constructii cu caracter provizoriu- Amplasare firma pe fatada cladirii pe durata contractului de inchiriere.
2027/14.06.2019BICA BOGDAN MARIN si BICA ANCApoate fi utilizat pentru obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Construire casă unifamilială în regim de înălțime P+1E, anexa gospodareasca in regim de inaltime P si CARPORT . Lucrări de tip d) ÎmprejmuirI - Împrejmuire teren și realizare accese (pietonal și auto).
2026/14.06.2019CHI REMUS-PETRUobținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Desființare casă existentă. obținere AC - Construcții pentru locuință-Lucrări de tip a) i d): Construire locuină în regim de înălime P+1E, garaj i împrejmuire teren.
2025/14.06.2019S.C. PETROBANAT TRADE S.R.L. prin NICOLICI BORIVOIobținere A.C. - lucrări de tip b) Construcții pentru SAD - Schimbare destinație spațiu din locuință ap. 2-4 în SAD - CABINET MEDICAL
2024/14.06.2019DOREL BUNCIANU pentru UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARAobtinere AC - Lucrari de tip a) i d) -Constructii pentru invăământ - Instalaie pentru conversia energiei i împrejmuire.
2023/14.06.2019SC DALLI PRODUCTION ROMANIA SRL prin SC EUROPROIECT TIMIS SRLobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru industrie - Schimbare destinatie partiala corp C3 din depozit de produse finite in cetrala termica,fara modificari structurale.
2022/14.06.2019LASZLO IOAN IOSIF reprezentant al ASOCIATIA DE PROPRIETARI obținere AC - lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc de locuințe existent
2021/14.06.2019POPA ALIN reprezentant al SC A&V CONSTRUCT SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Extindere retea apa si canalizare si bransamente apa si racorduri canal
2020/14.06.2019NAVLIGU ISABELA pentru SC INVESTONIA SYSTEMS SRLobtinere AC - Lucrari de tip h) Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firme luminoase pe fatada aferenta spatiului pe durata contractului de inchiriere. Intrare in legalitate
2019/14.06.2019DIANA PATRASCU reprezentant al PATRASCU SR CLINIC S.R.L.obținere A.C. - lucrări de tip a) Construcții pentru SAD - Schimbare destinație spațiu din locuință (ap. 3/2) existenta în spatiu cu alta destinatie - SAD, modificări interioare, înlocuire poartă acces și tâmplărie exterioară, zugrăvire fațadă. Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
2018/14.06.2019BICA BOGDAN MARIN si BICA ANCAobținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Construire casă unifamilială în regim de înălțime P+M, anexa gospodareasca in regim de inaltime P si CARPORT. Lucrări de tip d) ÎmprejmuirI - Împrejmuire teren și realizare accese (pietonal și auto)
2017/14.06.2019PETRE IULIAN PAULinformare
2016/14.06.2019SC VIVALIA DEVELOPMENT INVEST SAînscrierea dreptului de servitute , uz i superficie pentru instalaii în favoarea S.C. E-Distribuie Banat i este valabil doar cu planele anexă la CU . Responsabilitatea identificării corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice, întocmirea planului de amplasament și delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului dată de puntctele de contur, revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art.29 si 33 .
2015/13.06.2019BLACK LIGHT SRL pentru MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN BIROUL SPORT-CULTURA alocare numar cadastral prin operatiunea de alipire si dezlipire, conform documentatiei topografice proiect nr. 2777A/2018, intocmita de SC BLACK LIGHT SRL, valabila doar insotita de plansele anexa vizate spre neschimbare.Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul Certificat de Urbanism isi pierde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2014/13.06.2019ALMAJAN GUTA BOGDAN si ALMAJAN GUTA VIOLETA prin DANA SARANDANobținere AD - Lucrări de tip a) Desființare casa poate fi utilizat pentru obținere AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Construire casa în regim P+1E pt. max. 2 familii. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren si realizare acces auto
2013/13.06.2019IENOVAN RADUCU GHEORGHEdezlipire si alipire conform documentatiei topografice intocmita de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I. - ing. FAUR Alin Zenoviu si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2012/13.06.2019SC TIMCO SAalipire , dezlipire si inscriere drept de folosinta (superficie) , uz si servitute in favoarea SC E - DISTRIBUTIE BANAT SA , conform documentatiei anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
2011/13.06.2019PITAR ROMOLUS STEFAN SI PITAR MIHAELA TEODORAexistenta constructiei inscrisa in Cartea Funciara nu permite operatiunea de dezlipire deoarece linia de dezlipire trece prin constructie.
2010/13.06.2019CARABA ELENA SI CARABA TEODOR dezlipire conform documentatiei topografice intocmita de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I. - ing. Paul Adrian D. Anghel, proiect nr. 022/2019, si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33
2009/13.06.2019MUNICIPIUL TIMISOARA prin Directia Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitareelaborare PUZ "Construire parcare in regim P+3E"
2008/12.06.2019IAKAD ADRIAN IONUT PRIN SC. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.A Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
2007/12.06.2019HOLBAN RADUTIU ANDREEA-MONICA prin VITAMIN ARHITECTS SRLobtinere Aviz de oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
2006/12.06.2019TOMA MARIANobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuine - Realizare lucrări de refacere faade cu păstrarea culorii iniiale, schimbare tâmplărie exterioară, refacere pod, refacere învelitoare pod cu meninerea formei i schimbarea materialului, refacere acces imobil et.1, refacere instalaii interioare, finisaje interioare.
2005/12.06.2019SC Ila Vorhaben pentru Virimmord SRL prin Tectonics Art SRLnu poate fi utilizat în scopul declarat întrucât propunerea nu respecta regimul de inaltime si asigurarea locurilor de parcare, conform PUZ aprobat prin HCL nr.149/24.04.2017 .
2004/12.06.2019PAVEL DUMITRU pentru SC LUZ CONSTRUCT SRLpropunerea nu respecta regimul de inaltime si asigurarea locurilor de parcare, conform PUZ aprobat prin HCL nr.149/24.04.2017 .
2003/12.06.2019SECEA RADU ANDREI prin LETCHI LAURA INFORMARE
2002/12.06.2019UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA PRIN SC GLOBAL TRADE INVESTMENT SRLobtinerea A.C.- Lucrari de tip a) - Montare bariera acces auto pe drum de servitute inscrisa in CF.
2001/12.06.2019ALEXANDRU ANGELICA-RODICA PRIN SC B & P PROJECT SRLobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Intrare in legalitate - reabilitare/ modificari exterioare anexe in regim parter aferente ap.16.
2000/12.06.2019CIRA AMALIAObtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuințe in regim de inaltime P+2E (maxim două familii)
1999/12.06.2019SC ARCULUI IMOBILIARE SRL prin Q PLANNING CONSULTANTS SRLobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil
1998/12.06.2019SARBU VALERIU pentru SC WALLY JUNIOR SRLobținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru industrie: Interventie in regim de urgenta la acoperis si pereti exteriori, inlocuire elemente distruse de incendiu.
1997/12.06.2019JABRI RESIDENCE SRLimobilul inscris in CF nr.410209 Timisoara , constituie teren pentru intersectie si extindere inel IV de circulatie , conform PUD aprobat prin HCL nr.86/30.03.2004 si trebuie sa apartina domeniului public al Municipiului Timisoara . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
1996/12.06.2019JABRI RESIDENCE SRLimobilul inscris in CF nr.410209 Timisoara , constituie teren pentru intersectie si extindere inel IV de circulatie , conform PUD aprobat prin HCL nr.86/30.03.2004 si trebuie sa apartina domeniului public al Municipiului Timisoara . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
1995/12.06.2019ARTENIE CLAUDIU pentru SC IMS PARK DEVELOPMENT SAobținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții industriale - Desființare cladiri existente extratabulare.
1994/12.06.2019STEFAN GABRIEL pentru ASOCIATIA DE PROPRIETARIobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire acoperiș tip șarpantă la bloc de locuințe existent in regim de inaltime P+4E
1993/12.06.2019ARTENIE CLAUDIU pentru SC IMS PARK DEVELOPMENT SAobținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții industriale - Desființare cladiri existente extratabulare.
1992/12.06.2019RAMSAUER LIUBITA PRIN ANDREI GABRIELApropunerea făcută "Intrare in legalitate etajare locuinta existenta" nu respectă prevederile RLU privind amplasarea pe limita posterioară i regimul de înălime a construciilor pe limita posterioară.
1991/12.06.2019ARMANCA ALEXANDRU GHEORGHEobținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Amplasare panou solar - Intrare in legalitate conform Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 72/AX/200509/04.05.2016.
1990/12.06.2019VARGA CLAUDIU prin SC MARPRO INSTAL SRL Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare -apa, canal, gaz. Bransament apa i racord canal. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
1989/12.06.2019 NISTOR NICOLAE pentru SIDECO HOME CONCEPT SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Extindere retea apa si canalizare si bransament apa si racord canal.
1988/11.06.2019OPREA VICTOR , OPREA VALERICA , LAVRIC ELENA si JIVAN FLORENTINA dezlipire si alipire conform documentatiei anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
1987/07.06.2019MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN DIRECTIA DRUMURI, PODURI, PARCAJE SI RETELE UTILITAREObtinere AC- Lucrari de tip a) - Constructii pentru servicii - Construire parcare supraterană cu acces din strada Timi, organizare de antier.Lucrari de tip f) - Organizare de santier.
1986/07.06.2019CIURAR MARIOARA PRIN S.C. AVEM PROIECT S.R.L.obtinere AD - Lucrări de tip a) - Desființare constructii existente. obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuinte si SAD - Construire imobil P+2E cu spatii cu alta destinatie la parter - etaj 1 si doua apartamente la etaj 2.
1985/07.06.2019BANU CONSTRUCT SRL prin SC ASISTENT HB SRL -FLORESCU MARCELAobtinerea AC - Lucrari de tip d) - Lucrari de amenajarea spatiilor publice- Amenajare drum propus conf. PUZ aprobat prin HCL 66/2017
1984/07.06.2019MUNICIPIUL TIMISOARA, DIRECTIA DEZVOLTAREalocare numar cadastrale in vederea alipirii imobilului cu nr. cadastral 401108,inscis in CF nr. 401108 Timisoara (Nr. CF vechi: 51510, nr. topografic: 29035/1), in suprafata de 17.906mp cu nr. cadastral 407174,inscis in CF nr. 407174 Timisoara (Nr. CF vechi: 51509, nr. topografic: 29034), in suprafata de 15.255mp, conform documentatiei executate de persoana fizica autorizata de A.N.C.P.I. - ing. Cristea Bogdan, va rezulta: LOT nou -teren intravilan in suprafata de 33161 mp., si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul isi perde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire/alipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
1983/07.06.2019CODREA MIRELA SI CODREA GHEORGHE PRIN MSCAD SRL in urma dezlipirii nu este respectat Regulamentul Local de Urbanism anexa la PUZ, cu privire la distantele de la constructie la fundul parcelei, procentul de ocupare al terenului pentru LOT 2, precum si frontul stradal care este mai mare decat adancimea.
1982/07.06.2019BRAN GHEORGHE PRIN SABINAUR SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
1981/07.06.2019RAZNEAS MARIOARA PRIN COCIS AURELIANObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
1980/07.06.2019KULIK GHEORGHE PRIN TOP GAZ SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
1979/07.06.2019DEAC IOANA PRIN TOP GAZ SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
1978/07.06.2019ASOCIATIA DE PROPRIETARI PIATA VICTORIEI, NR. 7, PRIN CIOC LUCIANObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Reabilitare racorduri canal.
1977/07.06.2019BICA BOGDAN MARIN si BICA ANCAobținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Construire casă unifamilială în regim de înălțime P+1E si garaj in regim de inaltime P. Lucrări de tip d) ÎmprejmuirI - Împrejmuire teren și realizare accese (pietonal și auto).
1976/07.06.2019SZABO DAN LUDOVICLucrari de tip b), d) - Constructii pt locuinte si SAD- Refacere fatade si acoperis, refacere imprejmuire. Lucrari tip h) -Constructii cu caracter provizoriu- Amplasare firma pe fatada pe durata contractului de inchiriere.
1975/07.06.2019PAVEL GABRIEL FLORENTIN obținerea AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare 2 firme (reclama luminoasa si panou afisaj) pe fațada aferentă spațiului comercial ,pe durata contractului de închiriere cu firma SC MAX BET SARL -Intrarare in legalitate conform PV nr. 63/09.04.2019..
1974/07.06.2019GHEORGHE ANA prin MARGINEAN OLIMPIA SIMONAobținere AC - Lucrări de tip a) si d) - Constructii pentru locuințe - Demolare parțială, extindere și etajare casă existentă P+M, rezultând casă in regim de înălțime P+1E cu 2 apartamente, acces auto și pietonal.
1973/07.06.2019S.C. CALLITRIS S.R.L. prin ADINA DUMITRESCUobținere A.C.-Lucrări de tip b) Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale. Reparaii si zugraveli faade la imobil existent, fara modificari
1972/07.06.2019POPOVICI CALIN IOANobținere AC - Construcții pentru locuință - Lucrări de tip a) si d): Lucrari de amenajare, extindere si mansardare casa existenta, rezultand casa în regim de înăltime P+M.
1971/07.06.2019DAVIDEAN SORIN ALIN prin GALL GABRIELA obtinerea AC - Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Modificare gard imprejmuire
1970/07.06.2019SC MONDO PLAST SRL pentru SC BARYLEGO FRU SRLObtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare constructie provizorie pentru comert, pe teren proprietate, pe durata contractului de inchiriere
1969/07.06.2019MAIER ELENA pentru SC KLASS KINETICA SRL prin LUPASCU COSMIN LUCIANobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru sanatate- Modificare la constructii autorizate cu A.C. 1131 din 04.09.2014 prin schimbare de destinatie din camere de locuit in cabinete clinica medicala si modificari interioare nestructurale
1968/06.06.2019TOADER IOAN REPREZENTANT AL RAD OVIDIU ROMULUS, RAD LAURA CAMELIA, SCHWEIGHOFFER FRIEDRICHpropunerea facuta nu respecta prevederile Legii 50/1991, art.13, art.15 si functiunea zonei - "Zonă de locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare."
1967/06.06.2019KREPELKA GABRIELA PENTRU ROMAN IOANobținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) si d): Construire casă în regim P+M, si împrejmuire teren.
1966/06.06.2019SC DAR-TEX IMOBILIARE SRL PRIN POPA EMANUELobtinere AC - lucrari de tip a) - Constructii pentru comert - Realizare acces auto si modificare parcare interioara - intrare in legalitate.
1965/06.06.2019DARABANTI CONSTANTIN CALIN pentru / SC RCS-RDS SAobtinerea AC - Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare antene telecomunicatii electronice pe acoperisul constructiei existente - constructie provizorie pe durata contractului de inchiriere/locațiune; prezentul Certificat de Urbanism nu poate fi utilizat pentru "Reabilitare si refunctionalizare imobil-Corp cladire I,demolare partiala acoperis,construire mansarda partiala peste pod existent si terasa circulabila-conform aviz 234/Z/13.09.2017"' intrucat propunerea nu respecta RLU aferent PUG aprobat prin HCL 619/2018.
1964/06.06.2019SAVA COMAN TEODOR PRIN TULBURE ROXANA obținere AC -Lucrari de tip a) -Constructii pentru locuinte - Construire imobil in regim de inaltime P+1E cu 2 apartamente, acces auto si pietonal. Lucrări de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren
1963/06.06.2019ITINEANT GHEORGHEInformare
1962/06.06.2019MIHUTA VIOREL reprezentant al SC MIHUA INTERNAIONAL SRLobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru comerț si servicii - Schimbare destinaie spaiu din casă în sediu firmă, birou i spaiu comercial.
1961/06.06.2019SAVA COMAN TEODOR PRIN TULBURE ROXANA obținere AC -Lucrari de tip a) , d) -Constructii pentru locuinte - Construire casa cu doua apartamente in regim P+1E, accese auto si pietonal, imprejmuire teren .
1960/06.06.2019SAVA COMAN TEODOR PRIN TULBURE ROXANA obținere AC -Lucrari de tip a) -Constructii pentru locuinte - Construire imobil in regim de inaltime P+1E cu 2 apartamente, acces auto si pietonal. Lucrări de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren
1959/06.06.2019MAIER MIRCEA PRIN MAIER ELENAobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru sănătate - Refuncționalizare spațiu din locuință în clinică medicală (apartamentul nr. 4A).
1958/06.06.2019LAZARESCU SANDAObtinere AC -Lucrari de tip a) Constructii pentru industrie - Etajare partiala si schimbare destinatie hala existenta cu respectare RLU aferent PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018 - Intrare in legalitate
1957/06.06.2019Ghilezan Stefan Radu in calitate de reprezentant al SC INVENTCAD SRLObtinere AC-Lucrari de tip a)- Constructii industriale si servicii - Construire hala industriala,depozite si birouri in regim de inaltime P+1E