Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  9
Numar/Data

Date identificare imobilAdresa
899/18.03.2019TUGUI ALEXANDRU pentru BB STREET FOOD SRL(SC ANGORA TEAM AVM SRL)obținere A.C. - Lucrări de tip b) si h) - Construcții pentru alimentatie publica - Refunctionalizare spatiu SAD3 la parter existent in spatiu pentru alimentatie publica(bar). Amenajari interioare si exterioare prin amenajare spatii servire clineti, amenajare supanta, grupuri sanitare, magazii , reconsiderare finisaje, instalatii ventilatie, amplasare firma pe fatada aferenta spatiului pe durata contrcatului de inchiriere - legalizare.
898/18.03.2019MUNICIPIUL TIMISOARA prin DIRECIA GENERALĂ DRUMURI, PODURI, PARCAJE I REELE DE UTILITĂIobținere AC - lucrări de tip d) - Lucrări de amenajare a spațiilor publice. Amenajare domeniu public cu locuri de parcare, extindere strada Aștrilor (racord la Bdul L. Rebreanu și la Bdul Sudului), amenajare trotuare pentru pietoni. lucrări de tip c) - Lucrări edilitare - Extindere rețea de canalizare (colectare ape pluviale).
897/18.03.2019TOSA-BRINDUSA ALEXANDRU prin TARLEA DIANAobținerea AD -Lucrări de tip a) - Demolare garaj autorizat cu AC 999/21.11.1994 si obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Demolare partiala casa P existenta si construire extindere casa in regim de inaltime P+1E.
896/18.03.2019ILIESCU LUCIAN prin VALEA MIHAIobținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) : Modificari interioare si recompartimentare casa existenta (maxim 2 apartamente).
895/18.03.2019MIREANU ALEXANDRU-NICOLAEobținere AC - Construcții pentru locuință de tip a)- Modernizare si mansardare locuinta (ap.1) , rezultand regim de inaltime P+M.
894/18.03.2019STEFANIGA MARINELA obținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru servicii - Schimbare destinație spațiu din locuință în spațiu pentru cabinet notarial; obținerea AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
893/18.03.2019ROIBAN ALECS PENTRU SANDOR LIVIApentru obtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru SAD - Schimbare destinatie demisol din locuinta in SAD
892/18.03.2019MATEI DRAGOS ANDREI PRIN COTARCA GHEORGHEObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Racord la instalatia interioara a blocului pentru apa si canal.
891/18.03.2019VLADU EUGEN PRIN GHIBU DOINAobținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Desființare anexa existenta.
890/18.03.2019BALICA NICOLAE-CONSTANTIN PRIN GAVRILESCU SEVERINA Obtinere AC- Lucrari tip a)- Constructii pentru sanatate-Modificare regim de inalime la constructie autorizata cu AC nr. 314/2018 rezultand constructie in regim de inaltime P+M.Demolare partiala corp C2-anexa si nu poate fi utilizat pentru " realizare scara exterioara''intrucat nu respectare POT max.admis(40%)
889/18.03.2019DRAGOMIR CRISTIAN CIPRIAN pentru COMPANY NISTOVAL PRIN SC WEST CAD SRLpoate fi utilizat pentru Lucrari de tip a) - Constructii pentru spatii cu alta destinatie - Schimbare partiala de destinatie la parterul casei existenta in SAD. Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firma luminoasa pe fatada pe durata contractului de inchiriere; nu poate fi utilizat în scopul declarat„ Schimbare destinatie din locuinta in SAD" la mansarda casei existente deoarece nu respectă PUZ aprobat prin HCL nr. 186/2003 în ceea ce privește utilizările permise la etajele superioare ale clădirilor de locuit.
888/18.03.2019TULBURE ROXANA pentru VADUVA MARIUS obținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Desființare casă existenta. Obținere AC - Lucrări de tip a) si d)- Lucrări de construcții: Construire casă în regim P +1E si refacere împrejmuire si realizare acces auto/pietonal.
887/18.03.2019FRANCK SRL prin Q PLANNING CONSULTANTS S.T.LObtinere AC- Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu.- Amplasare panou publicitar outdoor în incintă pe teren proprietate privată.
886/18.03.2019SC STARCHETTI & ARTETTI SRL PT. SC JUCAN SRLnu poate fi utilizat în scopul declarat întrucât propunerea facuta nu respecta POT maxim admis in zona
885/18.03.2019FEROIU IRINA OANA obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru alta destinatie -amenajari si compartimentari interioare ,schimbare destinație spațiu din apartament nr.3 existent în SAD (cabinet stomatologic).Reabilitare fatada si reparatii acoperis( schimbare invelitoare) la imobil existent.
884/18.03.2019SC TIMCO SAdezlipire si inscriere drept de folosinta(superficie) , drept de trecere , uz si servitute in favoarea E DISTRIBUTIE BANAT SA , conform documentatiei intocmita de SC PILOT CAD SRL , anexa la CU . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
883/18.03.2019 SC BANAT IMO INVEST SRL PRIN SC VIMATO SRL Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale si 21 bransamente gaze naturale prin pozare subterana.
882/18.03.2019SIMON LUCIAN-DRAGAN PRIN SC C & C INSTAL SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
881/18.03.2019GIRBACIU ALINA PT. FUNIERU PAULA-ROSELA Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
880/18.03.2019NISTOR NICOLAE PTR. SUSCA GHEORGHE SI ANTIN DANUTObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal - 2 Racorduri canal.
879/18.03.2019MUNICIPIUL TIMISOARA-BEEBobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc de locuințe existent.
878/18.03.2019MUNICIPIUL TIMISOARA - BEEB obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc de locuințe existent.
877/18.03.2019 MUNICIPIUL TIMISOARA - BEEB obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc de locuințe existent.
876/18.03.2019MUNICIPIUL TIMISOARA-BEEBobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc de locuințe existent.
875/18.03.2019MUNICIPIUL TIMISOARA-BEEBobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc de locuințe existent.
874/18.03.2019MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN B.E.E.Bobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc de locuințe existent.
873/18.03.2019MUNICIPIUL TIMISOARA - BEEBobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc de locuințe existent.
872/18.03.2019MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN BEEB obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc de locuințe existent.
871/18.03.2019TOBIAS ADRIAN PRIN LUMEZEANU DUMITRUobținerea AD - Lucrări de tip a) - Desfiintari - Desființare construcție extratabulara existenta.
870/18.03.2019ARDELEAN DANA PENTRU SC AEROTRAVEL SRLobținere AC: Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
869/18.03.2019SC INDPROIECT SA PRIN BARANCA DOINA-MARIANAobținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Reparare fațadă imobil.
868/18.03.2019SC MARLOW BUILD SRL, SC GUARDO SRL, LUCA PETRU ADRIAN, RAU SORINA CAMELIA prin AS-ROMPRIM SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale, statie de reglare si 9 bransamente gaze naturale prin pozare subterana;
867/18.03.2019PROFI ROM FOOD SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
866/18.03.2019PROFI ROM FOOD SRL PT. SC AMALIA SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
865/18.03.2019SAVU IOAN PRIN INSTAL F&M82 SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale prin pozare subterana.
864/18.03.2019GRECU MIHAI-BUJOR prin SC INSTGAT SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
863/18.03.2019NISTOR NICOLAE PT. ANDRONE DORINA-RODICAObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa. Bransament apa.
862/18.03.2019SALVA ANTON PRIN SC INSTGAT SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
861/18.03.2019SOCIETATEA CARPAT MANAGEMENT CONSULTING SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
860/15.03.2019BARABAS IOSIFobtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obtinut în prealabil.
859/15.03.2019IULIUS MANAGEMENT CENTER SRLobținerea AD - Lucrări de tip a) - Desfiintari - Demolare constructie existenta.
858/15.03.2019STRAVA MARIOARA PRIN NICOARA PETRUobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon, la apartamentul nr.1 situat la parter, pentru îmbunătățirea confortului, conform HCL nr. 35/2008.
857/15.03.2019RUSU CIPRIAN IOAN PRIN RUSU GIANINAobtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire anexa gospodareasca in regim de inaltime P.
856/15.03.2019ARH. FORT OLIMPIU PENTRU HAIDUC COSMINobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon la ap.4 pentru îmbunătățirea confortului, conf. HCL 35/2008.
855/15.03.2019IRIMES MIHAELA TEREZIAîntrucât nu detineti un titlu asupra terenului conform Legii 50/1991 rep. si act.
854/15.03.2019ODOROABA DIANA si ODOROABA CIPRIAN prin arh. POPA VIORELobtinere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru spatii cu alta destinatie - Schimbare destinatie spatiu din spatiu comercial in S.A.D. / Schimbare destinatie din apartament nr.1 in S.A.D.
853/15.03.2019CATALIN - ADRIAN GAVRILESCU obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Extindere și etajare partiala casă existentă în regim de înălțime P, rezultând casă în regim de înălțime P+1E, si amenajare incinta. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Construire imprejmuire laterala
852/15.03.2019MESZAROS SEBASTIAN IULIANobtinere A.D. - lucrari de tip a) -Desfiintari - Desfiintare constructii existente - casa parter
851/15.03.2019HERCZEG ANDREI PRIN BOJI ENIKO MONICAobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă unifamilială în regim de înălțime P+2E, acces auto si imprejmuiri.
850/15.03.2019MIRCEA SEBASTIAN propunerea făcută "Construire locuine colective." nu respectă prevederile PUZ cu privire la funciunea zonei (locuințe unifamiliale).
849/15.03.2019ASOCIATIA DE PROPRIETARI prin PRIBOI LIAobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire acoperiș la bloc de locuințe existent .
848/15.03.2019PANTIERI LUCAnu poate fi utilizat în scopul declarat întrucât propunerea făcut㠄Extindere cladire” nu respectă POT max.aferent PUZ
847/15.03.2019PANTIERI LUCAobținerea AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
846/15.03.2019BREAZĂ ILEANA și BREAZĂ ȘTEFAN prin CSÖRGÖ LOREDANApropunerea făcut㠄Schimbare destinație din atelier în locuință, fără modificări, conform art. 11 din Legea nr. 50/1991 (…)” nu se încadrează în prevederile Legii nr. 50/1991, art. 11, lit. n) și nu respectă prevederile PUG în ceea ce privește funcțiunea admisă în zonă și amplasarea pe parcelă admisă a construcțiilor de locuit.
845/15.03.2019VERES DANIELAobtinere AC - lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Schimbare destinatie din SAD(ap.1) - Birouri si spatiu comercial in spatiu de locuit, cu inchiderea accesului din exterior.
844/15.03.2019SC FONDAS INVEST SRL PRIN CHROM ART AND ARHITECTS SRLobținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Desființare imobile existente.
843/15.03.2019SC AUTOGLOBUS 2000 SRLdezlipirea imobilului cu nr. cad. 407135(Nr. cad. vechi Cc 660/11/2) in doua loturi si este valabil doar insotit de plansele anexe vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
842/15.03.2019PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA SI CENTRUL REFORMAT TIMISOARAalocare numere cadastrale in vederea dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 444612 se dezlipieste in doua imobile Lot 1 in suprafata de 7275mp si Lot 2 in suprafata de 390mp si alipirea imobiluluil cu nr. cadastral 444781 in suprafata de 2750mp cu imobilul nou creat in urma dezlipirii in suprafata de 390mp rezultand un imobil in suprafata de 3140mp cuconstructiile: C1 si C2 Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul isi perde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire/alipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
841/15.03.2019UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARAalipire conform documentatiei topografice intocmita de persoana juridica autorizata de A.N.C.P.I., SC AB-CAD SRL, proiect nr. 20/2019 si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
840/15.03.2019SC AUTOGLOBUS 2000 SRLPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru dezlipirea imobilului cu nr. cad. 444656 in doua loturi si este valabil doar insotit de plansele anexe vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
839/15.03.2019SC AUTOGLOBUS 2000 SRLdezlipirea imobilului cu nr. cad.446628 in doua loturi si este valabil doar insotit de plansele anexe vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
838/15.03.2019Spitalul Clinic Municipal de Urgenta TimisoaraImobilul cu Nr. Top. 12278,12279 se alipeste cu imobilul cu Nr. Cad. 428487(Nr. Top. 12274) rezultand un imobil reprezentand teren intravilan cu constructie-SPITAL OSTETRICA-Ginecologie ATI-in regim de inaltime D+P+2E si constructia-P+1E-spalatorie la parter si depozit de materiale la etaj in suprafata de 1690mp si este valabil doar insotit de plasele anexe vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33
837/15.03.2019GUTA DANA DOINAprin propunerea de dezlipire se creeaza imobile (top.8351/b,8352/b/2 și top.8351/b,8352/b/3) fara acces direct la drum public . Propunerea de dezmembrare nu respectă Regulamentul Local de Urbanism referitor la accesul fiecărei parcele rezultate la domeniul public. Dezlipirea in forma propusa , reglementarea accesului auto la Loturile :/2 si :/3 si construire se reglementeaza in baza unui studiu de urbanism aprobat de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara. Responsabilitatea identificării corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice, întocmirea planului de amplasament și delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului dată de puntctele de contur, revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art.29 si 33 .
836/15.03.2019POPESCU MINODORAdezlipirea imobilului cu nr. cad. 411949 in doua loturi si este valabil doar insotit de plansele anexe vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
835/14.03.2019SC NEW RPC 321 SRL - CIONCA ADRIAN IOANînscrierea dreptului de servitute de uz i superficie pentru instalaii în favoarea Enel Distribuie Banat SA i Delgaz Grid SA i este valabil doar însoțit de planșele vizate spre neschimbare anexă la C.U. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
834/14.03.2019AVRAM ADELINA propunerea nu respecta prevederile RLU privind functiunea zonei (max. 2 familii).
833/14.03.2019BELBA HORATIU PETRUobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru comerț/servicii -Schimbare destinatie spatiu din locuinta (ap.6) in S.A.D. si creare acces din exterior.
832/14.03.2019COSMIN DUMITRASCU pentru PAPA ANGELA DIANAobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire locuinta unifamiliala P+1E cu garaj . Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire proprietate.
831/14.03.2019SERBAN DORIAN RAZVAN PRIN TULBURE ROXANAobtinerea AC - Lucrari de tip a), d) - Constructii pentru locuinte - Construire duplex in regim P+1E pentru maxim doua familii, imprejmuire parcela si creare acces auto.
830/14.03.2019POPOVICI ADRIANobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru SAD -Schimbare destinatie spatiu din 2 boxe în SAD.
829/14.03.2019SC DENTCOF SRL PRIN POPA MATEIobținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru SAD- Schimbare destinatie spatiu (etaj I) in SAD fara modificari structurale.
828/14.03.2019CICIO GHEORGHEobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Mansardare si refacere acoperis la casă existentă , rezultând casă în regim de înălțime P+1E+M.
827/14.03.2019ASOCIAIA DE PROPRIETARI prin OANCEA VIORELobținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Reparaii/zugravire faade i reparaii învelitoare.
826/14.03.2019EMILIAN BANU REPR. AL SC BANU TOP TRADING notare drept de servitute de trecere auto (inclusiv vehicule de mare tonaj) si pietonal asupra imobilului cu nr. top. 28743 pe o lungime de 13.20 m si latime de 7.29m, in suprafata de 96 mp. , in favoarea propietarilor dintodeauna ai parcelei cu nr. cad.412685., conform documentatiei topografice intocmita de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I.-S.C. TEHNOTOP88 S.R.L. , pr. nr.394/2018, si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
825/14.03.2019SC NESTLE ROMANIA SRL prin CHROM ART AND ARCHITECTS SRLelaborare Plan Urbanistic de Detaliu si obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru turism - Construire hotel/pensiune/hostel in regim de inaltime S+P+2E , amenajare teren si realizare imprejmuire" dupa elaborare si aprobare P.U.D. aprobat prin H.C.L.
824/14.03.2019SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PRIN Q PLANNING CONSULTANTS SRLobținerea AC - Lucrări de tip d) - Lucrări de amenajare a spațiilor publice - Amplasare statuie - bust onorific „Pius Brînzeu”.
823/14.03.2019MUNICIPIUL TIMISOARA- UNITATEA DE IMPLEMENTAREobtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru cultura si pentru recreere - Reabilitare imobil cinematograf „TIMI”.
822/14.03.2019MUNICIPIUL TIMISOARA-DIRECTIA DEZVOLTAREobținere A.C. - Lucrări de tip b) - Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale - Reparatii capitale la ansamblul "Primaria Veche" format din imobil inscris in CF nr. 416672 si imobil inscris in CF nr. 419709-C1
821/13.03.2019STEFAN CELMARE prin SC SAURO CAD SRLobtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obtinut în prealabil
820/13.03.2019MIHAI ION prin MIHAI REMUSObtinerea AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuinte in regim de inaltime max.P+2E. Lucrari de tip d) - Imprejmuire teren si realizare acces auto.
819/13.03.2019MIHAI ION prin MIHAI REMUSObtinerea AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuinte in regim de inaltime max. P+2E. Lucrari de tip d) - Imprejmuire teren si realizare acces auto.
818/13.03.2019ILIESCU EUGENIA la solicitatrea instantei de judectata si expert tehnic judiciar Tarnoveanu Dorel Tinformare.
817/13.03.2019ARH. FORT OLIMPIU PENTRU ILIOIU FLORINobtinere AC: Lucrări de tip a) Construcții pentru locuinte - Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperis. Lucrari de tip c) - Energie electrica - Racordare la SEN panouri fotovoltaice autorizate.
816/13.03.2019ARH.FORT OLIMPIU pentru BRINDESCU IOVANOV CRISTIANobtinere AC: Lucrări de tip a) - Construcții pentru servicii - Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperi. i Lucrari de tip c) - Energie electrica - Racordare la SEN panouri fotovoltaice autorizate.
815/12.03.2019ZIEGLER COMPANY S.R.L. prin CRACULEAC MIRCEAobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
814/12.03.2019DRAGU IONEL administrator la SC JOHNNY SHOES SRLobtinere Aviz de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
813/12.03.2019LEUSCA MIHAISchimbare de destinație, fără lucrări de construcții, din spațiu de locuit în gradinita - conform art. 11, lit. n) din Legea 50/1991 rep. și act.
812/12.03.2019IURES LIANA - PENITENCIARUL TIMISOARAobtinere A.D. - lucrari de tip a) - Desfiintari - Constructii cu destinatie speciala - Desfiintare Post control vizite in regim parter.
811/12.03.2019IURES LIANA PENTRU PENITENCIARUL TIMISOARAObtinerea AC - lucrari de tip a) - Lucrari pentru constructii cu destinalie speciala - Construire Post Control Acces nr.1 cu regim de inaltime P+1E+M
810/12.03.2019TECTONICS ART SRL pentru CUBEWARE TECHNOLOGIES SRLobținerea AC - Lucrări de tip a), d) - Construcții pentru locuințe colective și funcțiuni complementare - Construire clădire locuințe colective și funcțiuni complementare în regim de înălțime S+P+2E+Er cu parcare subterană, amenajare incintă, realizare locuri de parcare, accese și împrejmuire conform PUZ aprobat prin HCL nr. 247/2017.
809/12.03.2019AGI-RRE ZEUS SRL prin MICRON ZCP 2018 SRLObtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte- Construire locuinte colective în regim de înăltime S+P+11E ( Etapa 1), conform PUZ aprobat prin HCL 130/2010
808/12.03.2019SC MCM SOKO 2016 SRL prin SC BRITART INSTAL SRLexistă procese pe rolul instanțelor judecătorești (datorate executării de lucrări de construcții fără deținerea unor autorizații de construire) și întrucât terenul este propus pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire Sală Polivalentă cu capacitatea de 16000 locuri, municipiul Timișoara, județul Timiș” (prin HCL nr. 366/2017).
807/12.03.2019MUNICIPIUL TIMISOARA prin SERVICIUL SCOLI SPITALEobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru instituții - Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică construcții și instalații la Liceul Teoretic " Grigore Moisil " - corp C1
806/12.03.2019MUNICIPIUL TIMISOARA - BIROUL CONSTRUCTII INSTALATIIP.T. - obtinere A.C.-Lucrari tip b) si c) - Constructii pentru sanatate si pentru retele edilitare - Executie lucrari suplimentare la obiectivul in curs de executie "Extindere corp B (D+P+6E) sectiile chirurgie prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la SPITALUL "LOUIS TURCANU" din TIMISOARA str. I.NEMOIANU-DR. L. GABOR colt cu str. BRAILA" pentru executia urmatoarelor lucrari: Reabilitare rezervor incendiu existent. Realizare rezervor incendiu (pentru deservirea intregii incinte a spitalului-hidranti exteriori si hidranti interiori corpurile C1, C2, C3, C4, C9 si C10). Reabilitarea retelelor interioare si exterioare. Alimentare cu gaze naturale a obiectivului. Realizare platforma degivrare rampa acces UPU. Realizare platforma lift marfa. Realizare BMS pentru monitorizarea cladirii si dotare cu echipamente UPS si baterii de incalzire pentru toate spatiile ventilate. Lucrari de conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu."
805/12.03.2019JUDETUL TIMIS prin PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN TIMISObtinere AC- Lucrari tip b)- Constructii pentru imobil monument istoric- Reabilitare corp "E" (interior/exterior) , refacere accese exterioare, amenajare spatiu pentru expozitie permanenta personalitati banatene, amplasare monument comemorativ centenar, totem si iluminat exterior.
804/12.03.2019PITROACA ALEXANDRU pentru SC ELIAS CAPITAL SRLElaborare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Construire imobil D+P+2E+M pentru spatii de birouri si locuinte (demisol utilizat pentru parcare) si imprejmuire teren.
803/11.03.2019FILIP ALEXANDRU obtinere A.C. - lucrari de tip b) - C-tii pentru SAD - Renovare si schimbare destinatie din boxe in spatiu cu alta destinatie (SAD) la apartamentul nr.(1) fara modificari interioare / exterioare.
802/11.03.2019FILIP ALEXANDRU nu se respecta RLU privind functiunea zonei ( max. 2 familii).
801/11.03.2019BUNEIU RAZVAN LUCIAN prin CHINCESAN RAMONAobtinere A.C. - Lucrari de tip a) d) - Constructii pentru locuinte - Construire locuinta unifamiliala in regim de inaltime P+1E, garaj, piscina, si imprejmuire.
800/11.03.2019OANCEA ALEXANDRU prin 3D ARCHIDRAW S.R.L. obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe -Construire copertină deasupra casei scării la nivelul podului cu acces din ap.6