Primaria
Municipiului Timisoara

Pagina:
1
...
  33
Numar/Data

Date identificare imobilAdresa
3218/13.09.2019EPISCOPIA ROMANO-CATOLICAinscrierea dreptului de uz si servitute in favoarea Enel Distributie Banat si este valabil doar cu plansele anexă la CU . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice, intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur, revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere în evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33 .
3217/13.09.2019GERBL JOHANN SI GERBL MARIANA-FLORINA dezlipirea imobilului cu nr. cad.427282 (nr. top. vechi 1541/635-637), in strada Herculane, nr. 19, in suprafata de 1406mp cu constructia C1-casa in doua loturi si este valabil doar insotit de plansele anexe vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3216/13.09.2019RAICOV SLAVOLIUB REPREZENTANT S.C. INTERNATIONAL S.R.L. alipire imobile cu nr. cad. 443485 - teren intravilan, in suprafata de 1.168 m.p - cu constructia C1, C2, C3, C4, C5 in strada Frederic Mistral, nr. 32-34, si teren intravilan, in suprafata de 1.710 m.p - cu constructiile C1 pana la C22, in str. Frederic Mistral, nr. 32-34- rezultand un imobil in suprafata de de 2878 mp, conform documentatiei topografice - proiect nr. 24/14.08.2019, executata de S.C. PFANDL & MAYER S.R.L., si este valabil doar insotit de plansele anexe vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilelor, respectiv a limitei imobilelor data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33
3215/13.09.2019BLACK LIGHT pentru MUNICIPIUL TIMIȘOARAalocare numar cadastral prin operatiunea de dezlipire, ulterioar alipire , conform ocumentatiei topografice executate de persoana juridica autorizata A.N.C.P.I - S.C BLACK LIGHT S.R.L., nr. proiect 2875/2019. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul isi perde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire/alipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3214/13.09.2019LATICI MILANCA SI LATICI DANILO-BATAdezlipirea nu respecta prevederile HG nr.525/1996 Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3213/13.09.2019POSTINIUC EMIL FLORIN si BUCATURA DAN LIVIUS MARIUS dezlipire si alipire , conform documentatiei anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3212/13.09.2019HUTIULIAC EUGEN pentru JIVCU REMUSIOAN alipire imobile , conform documentatiei anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3211/13.09.2019PAROHIA ORTODOXA ROMANA DIN TIMISOARAalipire imobile , conform documentatiei anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3210/13.09.2019MACOVEI NINA dezlipire , conform plansei anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3209/13.09.2019MUNICIPIUL TIMISOARA-DIRECTIA CLADIRI TERENURI II VESTalocare numar cadastral prin operatiunea de prim înscriere a suprafeei de 19990 mp aferent curti constructii (incinta Liceului Tehnologic Transporturi Auto Timisoara), strada Ardealul nr. 1, proprietatea MUNICIPIULUI TIMIOARA – domeniul public , conform documentaiei in vederea emiterii Hotararii Consiliului Local in scopul alocarii de numar cadastral nou proiect nr. 2915/2019 întocmit de SC BLACK LIGHT SRL-proiect nr. 2915/2019 . Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul isi perde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru alte operatiuni in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3208/12.09.2019SC EDGE CONSULTING SRL PRIN CHINCESAN RAMONAobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe colective - Construire imobil de locuințe colective în regim de înălțime S+P+2E+Er,accese auto si pietonal si amenajare incintă , conform PUZ aprobat prin HCL nr. 303/2012 și Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Împrejmuire proprietate.
3207/12.09.2019SC EDGE CONSULTING SRL prin CHINCESAN RAMONA obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe colective - Construire imobil de locuințe colective în regim de înălțime S+P+2E+Er, amenajare incintă și realizare locuri de parcare conform PUZ aprobat prin HCL nr. 303/2012 și Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Împrejmuire proprietate.
3206/09.09.2019C. HARTL DEVELOPMENT SRL PRIN MUNTEAN LENUTA obtinere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte colective si functiuni complementare - Construire imobil locuinte colective si functiuni complementare in regim maxim de inaltime(S)+P+2E+Er
3205/09.09.2019CRISTESCU GABRIELobținere A.C. - lucrări de tip b) Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale. Amenajare mansarda in podul existent cu functiunea de: locuinte si birouri.Reabilitare fatade.
3204/06.09.2019CATALINA EMIL MIHAITA PRIN KOROM ANICA Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3203/06.09.2019VOX PROPERTY GROUP SRL PRIN PRO WASSERObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Extindere retea apa si canal, bransament apa si racord canal.
3202/06.09.2019SOCIETATEA CIT GRUP PRIN SC ATRIUM BUILDING SRL cele doua corpuri de cladire(F1 si F2) nu sunt prevazute in PUZ si sunt amplasate in zona de acces auto propus in PUZ.
3201/06.09.2019NICOLICIN MARKO- IVAN elaborare Plan Urbanistic de Detaliu- Construire casă în regim de înăltime P+1E , garaj, SAD, acces auto si imprejmuire. obtinere A.C. -Lucrari tip a) si d) : Constructii pentru locuinte - Construire casă în regim de înăltime P+1E, garaj, SAD, acces auto si imprejmuire ,dupa elaborare si aprobare P.U.D. prin H.C.L.
3200/06.09.2019MUNTIANU GABRIELA ANCA Informare privind Regimul tehnic si functiunile posibile in interiorul cladirilor , amplasate pe str. GH. LAZAR nr.9.
3199/06.09.2019BARZAN ANDREI LUCIAN pentru SC AMREST COFFEE SRL obținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă luminoasa pe fațada cladirii pe durata contractului de închiriere.
3198/06.09.2019TUCASA RESIDENCE SRL prin BRANGA VIRGIL MIODRAGObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana
3197/05.09.2019MARCULESCU LAURA pentru S.C. HUSER S.R.L.obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire case cu cate 2 apartamente in regim de inaltime P+1E+M/Er conform PUZ aprobat prin HCL 189/2018. Lucrări de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire parcela
3196/05.09.2019BIBLIOTECA JUDETEANA TIMIS ,,SORIN TITEL'' prin VICOL DANIELintocmire DALI si obtinere A.C.-Lucrări de tip b) - Construcții pentru functiuni caracteristice zonei centrale - Modificari interioare, modificari exterioare, reabilitare fatade si amenajare partiala mansarda in pod existent, amplasare lift interior, acces exterior si demolare partiala.
3195/05.09.2019S.C. SEDAKO GROUP S.R.L. prin AVRAM CRISTINA obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte si functiuni complementare - Construire imobil locuinte colective si functiuni complementare la parter in regim de inaltime max. S+P+10E+Er, conform PUZ aprobat prin HCL 430/30.07.2013. Lucrari de tip h) Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare totemuri si panouri publicitare pe teren privat, conform L. 185/2013.
3194/05.09.2019STUDIO ARCA SRLobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
3193/05.09.2019BALOGH ELENA MIHAELA pentru S.C. MULTICO S.R.L.obținerea AC - Lucrări de tip a) si d) - Construcții pentru industrie - Construire hala in regim P+2E si birouri aferente in regim D+P+4E, drumuri de incinta, platforme, parcaje si imprejmuire.
3192/05.09.2019MOLDOVA CIRPACI NECULAIobtinerea AC - Lucrari de tip b) Constructii pentru locuinte - Reparatii la garaj existent si inchidere terasa. Lucrari de ip d) - Imprejmuire - Construire imprejmuire si reparatii la imprejmuire existenta la frontul stradal
3191/05.09.2019SODOLESCU FLORIN DANIEL pentru S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L.obtinere AC - Lucrari de tip a) d) - Constructii pentru locuinte colective, servicii si institutii - Construire imobil locuinte colective, servicii/institutii in regim maxim de inaltime S+P+3E+M/Er, amenajare acces auto,locuri de parcare subterane si supraterane, ,conform PUZ aprobat prin HCL nr.244/23.04.2019;Lucrări de tip d) - Împrejmuiri -Imprejmuire teren accese auto si pietonal, imprejmuire parcela conform PUZ aprobat prin HCL nr.244/23.04.2019;
3190/05.09.2019SC DAR-TEX IMOBILIARE SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu enerie electrica prin pozare subterana.
3189/05.09.2019SOCIETATEA COOPERATIVA IMBRACAMINTEA prin SC TOP GAZ SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3188/05.09.2019SC DAR-TEX IMOBILIARE SRLObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu enerie electrica prin pozare subterana.
3187/05.09.2019CIOCILTEA SEBASTIANINFORMARE
3186/05.09.2019DORGO RADU EMANUELobtinere AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru SAD(birouri) - Schimbare destinatie din spatiu de locuit in spatiu de birouri cu modificari interioare la apartamentul nr.1.
3185/05.09.2019GOLDIS ELENAobținere A.C.- Lucrări de tip b)- Construcții pentru functiuni caracteristice zonei central - Schimbare destinaie patiala din casa de locuit P+2E in spatii pentru sanatate la etajul 1 si 2, (la parter va ramane spatiu comercial) -Legalizare.
3184/05.09.2019MEILA MIRCEAobținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Modificari interiore, modificari exterioare, demolare partiala, reconstruire, extindere i etajare casă parter existenta, rezultand casa unifamiliala in regim de inaltime max.P+2E
3183/05.09.2019AVEL ELENA ALINAINFORMARE
3182/05.09.2019ASOCIATIA DE LOCATARI P-TA SF. GHEORGHE NR.1 PRIN SC VITAMIN ARHITECTS SRL obtinere A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte: Reabilitare cladire - acoperis si fatade
3181/05.09.2019FELIVALIN KIDS S.R.L. prin PARVAN ALEXANDRA - ALINA întrucât propunerea facuta " Schimbare de destinatie din locuinta in SAD " nu respectă prevederile RLU aferent PUD aprobat prin HCL nr. 323/2001 cu privire la funciunea zonei.
3180/05.09.2019Arhitect ANGHEL CONSTANTIN pentru proprietari conf. CF -SC UNIC PASCAL COMPANY SRLobtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru SAD -Amplasare bancomat(ATM) in cadrul vitrinei
3179/05.09.2019CALDARAS STEFAN SI STANCA ELENA PRIN SC 3A SUDIO SRL obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificare A.C.nr.1172/13.09.2018 - Construire casa unifamiliala in regim P+1E prin compartimentari interioare.
3178/05.09.2019SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII PRIN SODOLESCU FLORIN DANIELinformare
3177/05.09.2019VESELA IONELA MARIA pentru SC MAX BET SRLobținere A.C.- lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu. Amplasare firmă luminoasa pe fațada cladirii pe durata contractului de închiriere.
3176/05.09.2019BOBOC VLADUT-RAZVAN PRIN DTN PRO ACCONT SRLObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – energie electrica. Bransament energie electrica prin pozare subterana.
3175/04.09.2019SC CAMPEADOR SRL prin DTN PRO ACCOUNT SRLobținere AC - Construcții pentru locuințe si servicii de tip a)- Schimbare destinatie a spatiilor inscrise in CF 443504-C1-U173, CF 443504-C1-U174, CF 443504-C1-U175, CF 443504-C1-U176, CF 443504-C1-U177, CF 443504-C1-U178, CF 443504-C1-U179, CF 443504-C1-U180 din uscatorie in spatiu locativ
3174/04.09.2019Tamas Adrian Moise, Tamas Lareta si BAYERN INC SRLalipire imobile si apoi dezlipire imobile,conform documentatiei topografice - proiect nr. 474 plansele nr. 1, nr. 2 si nr. 3, executata de PFA ing. Claudiu Ciurea,.valabil doar vizat spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3173/04.09.2019AROTARITEI IULIANA ANIKO propunerea de dezmembrare din proiectul nr.195/2019 (data 14.06.2019) întocmit de pfa Careja Ana nu se încadreaza în prevederile PUZ aprobat prin HCL nr.369/30.09.2008 . Responsabilitatea identificării corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice, întocmirea planului de amplasament și delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului dată de puntctele de contur, revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art.29 si 33
3172/04.09.2019UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARApoate fi utilizat pentru alipire rezultând o parcela în suprafat de 2205 mp, cu casa cu 1 etaj si o turnatorie, casa, cu inca o casa cazan, anexe sociale si birouri., conform documentatiei topo-cadastrale intocmite de SC AB-CAD SRL, de ing. Bora Constantin, proiect nr. 59/2019, si este valabil doar însotit de plansele vizate spre neschimbare anex la C.U.. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciar) i a determinrilor topografice, întocmirea planului de amplasament i delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului dat de puntctele de contur, revine persoanei autorizate s execute lucrri de cadastru, conform Ordinului nr. 700/2014 A.N.C.P.I. completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepie i înscriere în evidenele de cadastru i carte funciar, art.29 si 33.
3171/04.09.2019S.C. TAKE PROJECT S.R.L. dezlipire imobil cu nr. cad. 447196 - in suprafata de 16.437 mp, conform documentatiei topografice - proiect din 10.07.2019, executata de ing. HANU STEFAN, rezultand doua parcele si anume LOT 1 - teren intravilan, in suprafata de 5.037 m.p., cu front la Splaiul Protopop Melentie Draghici, LOT 2 - teren intravilan - in suprafata de 11.400 mp, si este valabil doar insotit de plansele anexe vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice - intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilelor, respectiv a limitei imobilelor data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3170/04.09.2019SC ARTIMA SRL PT C.I.T GRUP SRL PRIN MANDAE EUGEN obtinere AC - Lucrari de tip b) Constructii pentru birouri si SAD -Amenajare/schimbare destinatie partiala la corpuri de cladire existente(Corp A si B) in spatiu cu destinatie comerciala (cu suprafata desfasurata construita de maxim 1000 mp)
3169/04.09.2019TRUICA GABRIELA-GHIZELA PENTRU SIGMIREAN MARIA VICTORIAobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire imobil de locuinte colective in regim de inaltime D+P+3E (cu locuri de parcare la demisol) si Lucrari de tip d) – Imprejmuiri – Imprejmuire proprietate si realizare accese.
3168/04.09.2019DRAGOMIR RADU ALINobținere A.C.- Lucrări de tip b) Construcții pentru SAD si locuinta - Schimbare partiala de destinatie din locuinta la parter in SAD.
3167/04.09.2019INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARIObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
3166/04.09.2019DIRECTIA CLADIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST alocare numar cadastral prin operatiunea de rectificare suprafata , conform plansei anexa la CU Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul isi perde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de prima inscriere in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3165/04.09.2019SC TERRA INVEST SRLdezlipire , imobilul fiind afectat strazile prevazute in PUZ--urile aprobate probate prin HCL nr.186/2003 si HCL nr.382/2011 . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3164/04.09.2019SC CONS ELECTRIFICAREA INSTAL SRL pentru SC PANERACONS I&I SRLacordare drept de superficie , uz , servitute in favoarea E-DISTRIBUTIE BANAT , pe o suprafata de 100 mp din imobilul inscris in CF nr.420758 Timisoara , conform documentatiei anexa la CU . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
3163/02.09.2019RFL GROUP SRL prin DTN PRO ACCOUNT SRLobtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru servicii - Extindere i supraetajare corp C2 P+1E rezultând corp P+2E, supraetajare corp C3 regim P rezultând corp C3 regim P+1E+Er, supraetajare corp C4+C5 regim P rezultând corp C4+C5 regim P+1+Er.
3162/29.08.2019MARIUS MEICI PRIN BALOS VICTOR ADRIAN obtinere Aviz de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de Oportunitate obtinut in prealabil
3161/27.08.2019TACALAU VLAD - ALEXANDRU prin BANU OVIDIU Obtinerea AC - Lucrari de tip c) Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3160/27.08.2019MARIAN DRAGHICI CRISTIAN PRIN BORZA ADRIANObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – apa, canal - Bransament apa si racord canal
3159/27.08.2019BUIDOSO PAVEL GHEORGHEObtinere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
3158/27.08.2019FABIAN ADRIAN prin SC IM JURAVLE SRLobținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz - Bransament gaze naturale prin pozare subterana
3157/27.08.2019GHIMISI IULIUS DANIEL INFORMARE
3156/27.08.2019MERCEA DIANA PENTRU ASOCIATIA DE PROPRIETARI FC RIPENSIA NR.32obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire acoperiș tip șarpantă la bloc de locuințe existent in regim de inaltime S+P+4E.
3155/27.08.2019PITUT MARIAobținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) si d): Modificari interioare si exterioare la casa parter.Consolidare structura imobil, sarpanta si invelitoare. Reconstruire imprejmuire la strada.
3154/27.08.2019STANCU FLORICA obținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Desființare garaj existent.
3153/27.08.2019BURLACU MIHAI reprezentant al S.C. ADVANCED RETAIL SUSTEM S.A.obținere AC: Lucrări de tip h) Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firma luminoasa (reclama) pe fațadă pe durata contractului de închiriere
3152/27.08.2019BURLACU MIHAI pentru SC ADVANCED RETAIL SYSTEM SAobținere AC-Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare reclama iluminata pe fatada clădirii pe durata contractului de închiriere .
3151/27.08.2019BURLACU MIHAI pentru SC ADVANCED RETAIL SYSTEM SAobținere AC: Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firme luminoase pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
3150/27.08.2019CIRPACI GRANCIU PRIN ARH. POPA VIOREL-IONELLucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte -Reparatii acoperis, înlocuire învelitoare .
3149/27.08.2019BALAN ADRIAN pentru VASILE IONobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon conform HCL 35/2008 la ap.2 existent, pentru îmbunătățirea confortului.
3148/27.08.2019CONSTANTINESCU DAN PENTRU SC RENOVATIO MOBILITY SRLobținere A.C. - Lucrări de tip b) Construcții pentru comerț si spatii cu alta destinatie - Montare stație de încărcare mașini electrice si hybrid.
3147/27.08.2019MIRESCU CIPRIAN pentru SC.IOSCI SRL propunerea "Schimbare destinatie din corp C4- Atelier in spalatorie auto" nu respecta prevederile RLU referitor la functiune (nu se permit functiuni care deranjeaza zona de locuit). si poate fi utilizat pentru Obtinere AC- Lucrari tip a)- Constructii pentru SAD- Modificari interioare si exterioare, consolidare si reabilitare cladire (corp C4 Atelier).
3146/27.08.2019DUMINICA AURELIA(ANDREEA)obținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru servicii - Schimbare destinație spațiu din locuință in SAD
3145/27.08.2019MECEA DIANA pentru ASOCIATIA DE PROPRIETARI F.C.RIPENSIA NR.34obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire acoperiș tip șarpantă la bloc de locuințe existent în regim de înălțime S+P+4E.
3144/27.08.2019PETROSCA PAVEL MIRCEA PRIN RAMONA CHINCESANobtinerea AC -Lucrari de tip b) - Constructii pentru comer i servicii - Creare acces din exterior i schimbare destinatie spatiu din locuină(ap. 5) în spaiu cu altă destinatie SAD.
3143/27.08.2019OROS VASILE prin S.C. B&P PROJECT S.R.L.propunerea făcută nu se încadrează în prevederile Legii 50/1991 act. si rep., art.1 si art.13.
3142/27.08.2019TRANCOTA CONSTANTINESCU OANA ALINA pentru S.C. AZUR S.A.obtinere A.C. - lucrari de tip a),h) - Constructii pentru industrie -Construire garaj in regm P.
3141/27.08.2019OPREA MARIA pentru SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARAobtinerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de Oportunitate obtinut
3140/27.08.2019SC ANALOG CONSTRUCTII SRLobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
3139/27.08.2019SC ANALOG CONSTRUCTII SRLobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
3138/27.08.2019MESZAROS DRAGULESCU CORINA-EUGENIAobtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obtinut în prealabil.
3137/27.08.2019PORTO PETROL SRL prin MARCULESCU LAURAobtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obtinut în prealabil.
3136/27.08.2019BAMPAMETIS ANTONIOS PRIN DTN PRO ACCOUNT SRL obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
3135/27.08.2019MICLOS ALEXANDRU propunerea făcut㠄 Constructie locuinte P+1E+M '' nu se încadrează în prevederile PUZ aprobat prin HCL nr.50/1999 în ceea ce privește functiunea admisa (locuinta unifamiliala)
3134/27.08.2019CEVDARIE RADU PRIN TICA CRISTINA ALINAobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare la apartament nr. 10B
3133/27.08.2019MARTON MARIANAINFORMARE
3132/27.08.2019CONSTANTINESCU DAN pentru SC RENOVATIO MOBILITY SRLobținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru comerț - Montare stație de încărcare mașini electrice si hybrid.
3131/27.08.2019STANCU COVACI obtinere AC - Lucrari de tip b) - Construcii pentru locuine - Reparaii faade i reamenajare curte. Lucrari de tip d) -Împrejmuiri- Refacere împrejmuire teren.
3130/27.08.2019TUNDREA VASILE pentru LUCIAN MARIAobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Extindere si mansardare casa existenta in regim P, rezultind casa in regim P+M
3129/27.08.2019DAMIAN DIANA IOANAobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe.Construire anexa gospodărească parter-legalizare.
3128/27.08.2019MUNICIPIUL TIMISOARA -DIRECTIA DEZVOLTARE obținerea AC - Lucrări de tip d) - Lucrări de amenajare a spațiilor publice - Reabilitare Piața Victoriei.
3127/27.08.2019SZATMARI IOAN STEFAN pentru SC BEGA TURISM SAobtinere AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru turism - Reconfigurare interioara Hotel Timisoara si interventii la nivelul fatadei in vederea conectarii cu Centrul Cultural Multifunctional autorizat cu AC 1036/02.08.2018 si AC 665/28.05.2019. Organizare de Santier.
3126/27.08.2019MUNICIPIUL TIMISOARA - DIRECTIA DEZVOLTARE Obtinerea A.C. - lucrari de tip a)- Constructii pentru sport - "Construire Complex Sportiv in Zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional ,alte amenajari exterioare)str.Verde,Silistra- zona Lipovei"
3125/27.08.2019IACOBOAIA IONUTobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcon, la apartamentul nr.3 situat la parter, pentru îmbunătățirea confortului, conform HCL nr. 35/2008.
3124/27.08.2019MOLDOVAN VALERIU IONEL prin MARGINEANU OLIMPIAconform RLU zona este cu interdicie de construire până la aprobare PUZ.
3123/27.08.2019COLEGIUL JUDEEAN AL MEDICILOR prin SC ATRIUM BUILDING SRLobtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii pentru locuine i servicii -Extindere sediu Colegiul Judeean al Medicilor cu 2 apartamente i SAD-uri la parter (birouri, sală întruniri, arhivă, magazii, sp.tehnice) în regim de înălime P+2E, parcaje în incintă, refacere împrejmuire.
3122/27.08.2019POP LUCIAINFORMARE
3121/27.08.2019SCHEUSAN IOAN reprezentant al ONCOCENTER-O.C SRLobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru sănătate-Supraetajare clădire existentă i schimbare destinaie din clădire presă în centru medical rezultând centru medical în regim de înălime P+4Ep i P+2Ep.
3120/27.08.2019MARZA RAZVAN CRISTIAN pentru ASOCIATIA DE PROPRIETARIobtinere AC - Lucrari de tip a)- C-tii pentru locuinte - Refacere acces bloc si rampa pentru persoane cu dizabilitati la scara blocului
3119/27.08.2019ARDEL SIMONA - CORNELIA prin ISTRATE ADRIANA MARIA reprezentant al S.C. SPORT CONCEPT S.R.L.obținere AC: Lucrări de tip h) Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare 3 firme luminoase (reclama) pe fațadă pe durata contractului de închiriere