Primaria
Municipiului Timisoara
Anunț public
Data: 31.10.2018

Primaria Municipiului Timisoara, titular al planului de calitate a aerului, anunță publicul asupra inițierii procesului de elaborare a planului de calitate a aerului pentru Municipiul Timișoara în conformitate cu prevederile articolului 13, alin. (2) din HG nr.257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului.

Ordinul nr. 598 din 20 iunie 2018 privind aprobarea listelor cu unitățiile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevazute în anexa nr.1 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator încadreaza Municipiul Timișoara în regimul de gestionare I,
pentru indicatorul particule în suspensie PM10 iar  Municipiului Timișoara este autoritatea administratiei publice competentă să inițieze elaborarea unui Plan de calitate a aerului.
 
Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul menționat.

Informațiile privind inițierea elaborarii Planului de calitate a aerului, pot fi consultate la sediul Municipiul Timișoara, Direcția de Mediu - Serviciul Reglementare, Monitorizare,Protecție și Ameliorare Mediu, B-ul C.D.Loga nr.1 și la adresa Agentia pentru Protectia Mediului Timis, B-ul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A Timisoara, de luni pana –vineri, între orele 9.00-12.00. 


DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU
Adrian BERE-SEMEREDI

anunț pdf