Primaria
Municipiului Timisoara
Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Dâmbovița I, Cod SMIS 2014:117520
Data: 15.11.2018

Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Dâmbovița I, Cod SMIS 2014:117520

Obiectivul general
al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a unui numar de cinci blocuri de locuințe din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității. Investițiile în eficiența energetică a blocurilor de locuințe vor contribui implicit la reducerea emisiilor de CO2 si la reducerea sărăciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populației, contribuind la îmbunătățirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate. Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru clădirile rezidențiale/apartamentele supuse reabilitării.
2. Creșterea eficienței energetice în clădirile care fac obiectul proiectului.
3. Creșterea nivelului de protecție a mediului înconjurător.