Primaria
Municipiului Timisoara
Ședință de Îndată în data de 28.11.2018
Data: 27.11.2018

DISPOZIȚIA NR. 1.501 din data: 27.11.2018 privind convocarea  DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru data de 28.11.2018

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1) și art.68  din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

DISPUNE:
Art.1: Se convoacă DE ÎNDATĂ membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ, în data de 28.11.2018, ora 16,00, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara din B-dul C.D. Loga nr.1.

Art.2: Ordinea de Zi a  Ședinței este prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

PRIMAR,
NICOLAE ROBU  

p. SECRETAR,
SIMONA DRĂGOI

Anexă