Primaria
Municipiului Timisoara
Comunicat de presă - Proiect “Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara” cod SIPOCA:482/Cod SMIS2014+:191160
Data: 28.11.2018
Proiect “Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara” cod SIPOCA:482/Cod SMIS2014+:191160


Beneficiar: Municipiul Timișoara
Valoarea totală a proiectului: 250.001,04 lei.
Asistență financiară nerambursabilă: 245.000,98 lei Contribuția proprie buget local: 5.000,06 lei
Durata: 23.07.2018 - 23.11.2019

Obiectivul general al proiectului îl constituie completarea sistemelor de management al calitatii existente la nivelul administratiei publice a Municipiului Timisoara, in vederea consolidarii capacitatii institutionale a Municipiului Timisoara si adaptarii serviciilor adresate cetatenilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:
• Introducerea la nivelul administratiei publice a Municipiului Timisoara a sistemului de management al calitatii si masurare a performantei "Balance Scorecard" (BSC).
• Promovarea sistemului BSC la nivelul angajatilor administratiei publice locale, si initierea unor schimburi de experienta cu alte autoritati publice in acest sens, pornind de la experienta Municipiului Timisoara.
• Integrarea BSC si a celorlalte sisteme de management al calitatii deja functionale la nivelul Municipiului Timisoara in vederea realizarii unui sistem unitar de management al calitatii si de masurare a performantelor, care sa contribuie la consolidarea capacitatii institutionale, la eficientizarea si cresterea calitatii serviciilor adresate cetatenilor.

Rezultatele așteptate ale proiectului:
• administrația publica locala de la nivelul Municipiului Timisoara va beneficia de noi instrumente in vederea evaluarii performatelor activitatilor specifice si a imbunatatirii performantelor angajatilor
• desfasurarea activitatilor specifice administratiei publice locale in contextul aplicarii normelor si a procedurilor care codifica principalele standarde si metode specifice BSC prin intermediul instruirii angajatilor in acest sens si a evaluarii performantelor acestora.
• standardizarea si codificarea interna integrata a sistemelor de management al calitatii în contextul activitatilor specifice administrației publice locala si al raporturilor cu cetatenii

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni începând cu data de 23.07.2018.

Implementarea proiectului va fi asigurată de o echipă de proiect constituită la nivelul Municipiului Timișoara, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice- Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă.
Informații suplimentare: persoana de contact Magdalena Nicoara-Șef Serviciu Generare și Management Proiecte cu Finanțare Internațională Nationala și Locală, si Gabriela VolosciucManager de Proiect, tel: 0256/408.430,fax:0256/408.380,email:magdalena.nicoara @primariatm.ro, gabriela.volosciuc@primariatm.ro.

MANAGER PROIECT
GABRIELA VOLOSCIUC
 


Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020   
www.poca.ro

COMUNICAT pdf