Primaria
Municipiului Timisoara
Anunț public privind Amenajare drum de legatura Calea Mosnitei – DC149”(etapa 1) propus a fi amplasat in localitatea Timisoara, str.Albastrelelor – Calea Mosnitei – D.C.149 (Drumul Boilor)
Data: 11.01.2019

,, PRIMARIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA – Directia Edilitara anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul „Amenajare drum de legatura Calea Mosnitei – DC149”(etapa 1) propus a fi amplasat in localitatea Timisoara, str.Albastrelelor – Calea Mosnitei – D.C.149 (Drumul Boilor), jud Timis.
 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi  consultate la sediul APM Timiș, jud.Timis, localitatea Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu nr.18-18A, în zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 17.01.2019