Primaria
Municipiului Timisoara
Ședință Extraordinară
Data: 16.01.2019

DISPOZIȚIA NR. 53 din data: 15.01.2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ  pentru data de  18.01.2019

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

În conformitate cu prevederile art.39 alin.2 și art.68  din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

DISPUNE :


Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ în data de 18.01.2019, ora 14,00, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara din B-dul C.D. Loga nr. 1.

Art.2: Ordinea de Zi a ședinței este prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

PRIMAR,
NICOLAE ROBU   

p.SECRETAR,
SIMONA DRĂGOI