Primaria
Municipiului Timisoara
La Casa Tineretului din Timișoara, a avut loc întâlnirea finală a partenerilor în proiectul Creating a framework and developing contents for tomorrow s youth centres
Data: 27.12.2018

În proiectul intitulat “Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth centres"( “Crearea unui cadru și dezvoltarea conținutului acestuia pentru centrele de tineret de mâine”), la sfârșitul anului 2018, în 4 și 5 decembrie, la Casa Tineretului din Timișoara, a avut loc întâlnirea finală a partenerilor.

Proiectul vizează echiparea centrelor și organizațiilor de tineret cu noi competențe, aptitudini și metode de lucru. Astfel, reprezentanții organizațiilor partenere care au lucrat împreună la crearea unui cadru pentru centrele de tineret ale viitorului, bazat pe o abordare inovativă au discutat despre managementul priectului, rapoartele în care s-a concretizat munca în echipă și au realizat o serie de activități educaționale pentru tineri.

S-a făcut și o prezentare generală a proiectului și a fost evaluat stadiul final în care se află. De asemenea,  s-a discutat despre:
-specificitatea centrelor europene de tineret și proiectele lor (Aleix Barerra / Georgeta Ion-Universitat Autonomia de Barcelona au prezentat IO1, respectiv cercetarea asupra centrelor europene de tineret realizată în cadrul proiectului);
-relația dintre centrele de tineret și piața muncii( Mihai Adrian Vilcea-Timis County Youth Foundation, care a prezentat IO2 Handbook for efficient correlation between Youth Centres’ activities and the labour market, respectiv  Ghidul pentru o corelare eficientă între activitățile din centrele de tineret și piața muncii, realizat tot în cadrul proiectului
-centrele de tineret și inlcuziunea socială (Yolanda Florescu- Timis County Youth Foundation, care a prezentat IO3 Compendium of practices-social inclusion in youth centres, respectiv Compendiu pentru lucrul cu tinerii în domeniul incluziunii și echității sociale în centrele de tineret ale viitorului.

Parteneri ai proiectului: Fundația Județeană pentru Tineret Timiș-coordonator; Roter Baum Berlin UG – zentrale, Nuorisokeskus Villa Elba; RIS, Raziskovalno izobrazevalno sredidsce Dvorec Radikan, Universitatea Autonomă de Barcelona și Municipiul Timișoara.  Obiectivele: dezvoltarea și testarea unui set de instrumente pentru lucrul cu tinerii (conform Standardului de Calitate al Consiliului European - European Council Quality Label) în cele patru centre de tineret, adaptat nevoilor și concentrat pe planificarea carierei și incluziunea tinerilor.

Proiectul „Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth centres” , nr. 2016-1-RO01-KA205-024305, se finanțează în cadrul programului ERASMUS+ ca proiect strategic în domeniul tineretului/ Key Action 2 - Strategic partnership in the field of: Youth.