Primaria
Municipiului Timisoara
Anunț privind Examen de promovare în clasă a funcționarilor publici
Data: 13.08.2019

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASA A FUNCȚIONARILOR PUBLICI ORGANIZAT ÎN DATA DE 28.08.2019

în conformitate cu prevederile art.144 alin.(4) din HG nr.611/2008, vă informăm ca: în data de 28.08.2019 ora 10:00 la sediul Municipiului Timișoara se organizează:
- proba scrisa la examenul de promovare în clasa pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

în conformitate cu prevederile art.481 din OG nr.57/2019 privind Codul administrativ, pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcționarul public trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;


Pentru înscriere persoanele interesate trebuie să depună la Serviciul Resurse Umane:
- cerere de înscriere însoțită de diploma de licență, respectiv diploma de absolvire sau, după caz, adeverința care să ateste absolvirea studiilor în perioada 13 august 2019- 19 ausust 2019.

Bibliografia, cererea de înscriere și alte informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane.

Termenul de depunere este: 19 AUGUST 2019
Atribuțiile posturilor sunt prevăzute in Regulamentului de Organizare si Funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului aprobat prin HCL nr.292/22.05.2018.

Secretariat comisie de concurs,
Afișat astăzi 13.08.2019

Bibliografie

Lista cu candidați selectați pentru examenul de promovare în clasă

Rezultate probă scrisă examen promovare în clasă

Rezultate finale