Primaria
Municipiului Timisoara
ANUNȚ PUBLIC
Data: 17.12.2019

MUNICIPIUL TIMIȘOARA- Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități, titular al proiectului “Modernizare străzi zona Orăștie-Alpiniștilor”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare străzi zona Orăștie-Alpiniștilor” propus a fi amplasat în Timișoara, str. Zona Orăștie-Alpiniștilor, CF nr. 437283, top.3714, CF 417924, top. 3649, CF 445565, top 3773, CF 428865, top.3619, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente  pentru protecția mediului APM Timiș din  municipiul Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud. Timiș, în zilele de luni – joi între orele 8,00 – 16,30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.