Primaria
Municipiului Timisoara
Anunț privind PUZ – “ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”
Data: 13.12.2019

In conformitate cu prevederileOrdinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a H.C.L. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată),
 
ANUNȚĂM demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:
PUZ – “ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”
Amplasament: Zona Calea SAGULUI - curti constructii in intravilan Timisoara, identificat prin CFnr.425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 442970, 425750, Timișoara
Beneficiar SC SAPIENT VEST SRL
Proiectant SC ARHITECT TRIMBITAS SRL

 
Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Centrul de Consiliere Cetățeni (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 27.01.2020.
 
Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Directia Urbanism, Serviciul Certificari si Autorizari, et. II, cam. 213, în perioada 13.12.2019-27.01.2020, orele 8, 30 – 10, 30 (marti, miercuri, joi); și 14-16 (marți – joi) .
Întâlnirea cu proiectantul va avea loc la sediul Primariei Municipiului Timisoara – Directia Urbanism - cam. 213, în data de 16.01.2020, intre orele 14, 00-15, 00.
 
Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Serviciului Certificari si Autorizari, Directia Urbanism - Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.


ARHITECT ȘEF
Emilian Sorin CIURARIU