Primaria
Municipiului Timisoara
ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ
Data: 18.12.2019

DISPOZIȚIA NR. 1527 din data: 18.12.2019 privind convocarea  Consiliului Local al Municipiului  Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de  20.12.2019

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art.134, alin.(1), lit. a) și art.196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 20.12.2019, ora 15,30, în Sala Operei Naționale Române Timișoara, strada Mărășești, nr. 2
Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței

Ședința festivă a Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru marcarea zilei de 20 decembrie, zi de importanță locală: Ziua eliberării Timișoarei de sub comunism.

Art. 3: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.


PRIMAR,
NICOLAE ROBU  

p. SECRETAR GENERAL,
CAIUS SULI