Primaria
Municipiului Timisoara
Anunț public
Data: 19.12.2019

 "PRIMĂRIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire pasaj inferior Solventul, tronson Calea Bogdăneștilor - str. Gării”, propus a fi amplasat în Municipiul Timișoara, str. Calea Bogdăneștilor – str.Gării, jud.Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității componente pentru protecția mediului - APM Timiș, din Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiș, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului “