Primaria
Municipiului Timisoara
Ședință Ordinară
Data: 21.02.2020

DISPOZIȚIA NR. 271din data: 21.02.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ pentru data de 28.02.2020

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art.134, alin.(1), lit. a) și art.196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;

DISPUNE :


Art. 1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, în data de 28.02.2020, ora 14,00, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara din B-dul. C.D. Loga , nr. 1.
Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.
           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.


PRIMAR,
NICOLAE ROBU


SECRETAR GENERAL,
CAIUS ȘULI

Anexă