Primaria
Municipiului Timisoara
Anunț
Data: 14.05.2020

“ MUNICIPIUL TIMIȘOARA, titular al proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgența Timisoara, prin demolare parțiala și extindere orizontală și verticală”, propus a fi amplasat în Municipiul Timișoara, str. C.D.Loga, nr. 42-44, CF nr.446700, nr. top 446700, nr. cad 446700-C3, 446700-C4, jud. Timiș, anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere, reabilitare, modernizare și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgența Timisoara, prin demolare parțiala și extindere orizontală și verticală”, propus a fi amplasat în Municipiul Timișoara, str. C.D.Loga, nr. 42-44, CF nr.446700, nr. top 446700, nr. cad 446700-C3, 446700-C4, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timiș și la sediul titularului MUNICIPIUL TIMIȘORA, Municipiul Timișoara, str. C.D.Loga, nr.1, jud. Timiș, in zilele de luni-joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/- Sectiunea Acorduri de Mediu.

Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis.”