Primaria
Municipiului Timisoara
Finalizare proiect “Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara” cod SIPOCA:482/Cod SMIS2014+:191160
Data: 15.05.2020

Municipiul Timișoara, in calitate de beneficiar a derulat proiectul „Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara” cod SIPOCA 482/Cod SMIS 191160, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Obiectivul specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordantă cu SCAP”, Contract de finanțare nr. 199/23.07.2018.

Valoarea totală a proiectului: 250.001,04 lei.
Valoarea cofinantarii UE: 212.500,88 lei.
     
Obiectiv general al proiectului
-  completarea sistemelor de management al calitatii existente la nivelul administratiei publice a Municipiului Timisoara, in vederea consolidarii capacitatii institutionale a Municipiului Timisoara si adaptarii serviciilor adresate cetatenilor.
    
Prin implementarea activitatilor proiectului s-au obtinut urmatoarele rezultate, respectiv:
•    administratia publica locala de la nivelul Municipiului Timisoara a beneficiat de noi instrumente in vederea evaluarii performatelor activitatilor specifice si a imbunatatirii performantelor angajatilor prin elaborarea procedurii pentru implementarea sistemului de management al calitatii BSC (Balance Scorecard);
•    angajatii aparatului de lucru al primarului municipiului Timisoara au fost instruiti in ceea ce priveste desfasurarea activitatii specifice administratiei publice locale  in contextul aplicarii normelor si a procedurilor care codifica principalele standarde si metode specifice BSC.
•    standardizarea si codificarea interna integrata a sistemelor de management al calitatii.

Implementarea proiectului a fost asigurată de o echipă de proiect constituită la nivelul municipiului Timișoara, în colaborare cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Data inceperii proiectului: 23.07.2018
Data de finalizare a proiectului: 23.05.2020.

Date de contact Magdalena Nicoară - Director Direcția Dezvoltare, Alina Mara - Manager Proiect, tel: 0256/408.430, fax:0256/408.380, email:magdalena.nicoara@primariatm.ro, alina.mara@primariatm.ro.


Anunț pdf

Procedura operațională