Primaria
Municipiului Timisoara
Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in aria ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”SOCIETATEA METROPOLIITANA DE TRANSPORT TIMISOARA”
Data: 10.07.2020

Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in aria ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”SOCIETATEA METROPOLIITANA DE TRANSPORT TIMISOARA”