Primaria
Municipiului Timisoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 5/15.01.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 126/26.02.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei pentru aparatul de specialitate a Primarului Municipiluilui Timisoara


Hotărârea Consiliului Local nr. 208/23.04.2013 privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Timișoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 315/30.05.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei pentru aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Timișoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 419/30.07.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Timișoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 534/22.10.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Timișoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 77/25.02.2014 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Hotararea Consiliului Local 581/09.12.2014 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Hotararea Consiliului Local nr. 194/08.05.2015 privind reorganizarea aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Timisoara

Hotararea Consiliului Local nr. 467/30.10.2015 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Hotararea Consiliului Local 165/08.05.2017 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Hotararea Consiliului Local 292/22.05.2018 privind modificarea si aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiul

Organigrama schematică cu numărul de posturi aprobate

Hotararea Consiliului Local 611/16.11.2018 privind modificarea și aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

PRIMAR

ADMINISTRATORUL PUBLIC

VICEPRIMARIIPRIMARUL coordonează următoarele structuri:

SECRETAR

DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL

 • Compartiment Arhivă
 • Compartiment Administrare Fond Funciar
 • Serviciul Autoritate Tutelară
 • Serviciul de Administrație Locală
 • Serviciul Relaționare Directă cu Cetățeni
                    - Compartimentul Relaționare cu Asociațiile de proprietari
 • Biroul Managementul Documentelor


DIRECȚIA ECONOMICĂ

 • Serviciul Buget
 • Biroul Finanțare Școli
 • Biroul Contabilitate
 • Biroul Evidența Patrimoniului

DIRECȚIA EDILITARĂ
 • Compartiment Secretariat
 • Serviciul Energetic și Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice
  • Biroul Rețele Electrice, Iluminat, Rețele de Comunicații
  • Compartiment Termoficare, Rețele de gaz
 • Serviciul Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă                 
                     o Biroul Drumuri, Poduri, Parcaje
                     o Biroul Canalizare, Alimentare cu Apă
 • Serviciul Transport
  • Biroul Transport și Siguranța Circulației
  • Biroul Monitorizare Trafic
 • Serviciul Proiecte Edilitare (Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă, Termoficare, Rețele de gaz, Rețele Electrice, Iluminat, Rețele de Comunicații, Transport)

                     o Biroul Generare și Management Proiecte Edilitare
 
                   o Biroul Monitorizare Implementare Proiecte Edilitare


DIRECȚIA URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ
ARHITECT ȘEF

 • Serviciul Certificări și Autorizări
 • Compartiment Atelier de Urbanism
 • Compartiment Management Documente, Arhivare și Statistică
 • Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic
 • Birou Banca de Date Urbană
 • Biroul Avizare Conformități PUG-PUD-PUZ
 • Compartiment Spații Publicitare
 • Serviciul Generare și Management Proiecte cu Finanțare Internațională, Națională și Locală
  • Compartiment Reabilitare Clădiri de Patrimoniu
  • Biroul Eficientizare Energetică Blocuri
  • Biroul Proiecte Diverse
  • Compartimentul Atragere Investiții, Gestiune Parcuri Industriale și Relaționare cu Mediul Economic
 • Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte


SERVICIUL RESURSE UMANE

 • Compartiment Protecția Muncii
 • Compartiment Evidență Personal
 • Compartiment State de Plată
 • Compartiment Perfecționare Profesională
 • Compartiment Securitate în Muncă

SERVICIUL JURIDIC
 • Biroul Contencios
 • Biroul Consultanță Juridică

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

BIROUL AUDIT


COMPARTIMENTUL DE CONTROL ȘI ANTIFRAUDĂ AL PRIMARULUI

BIROUL CABINET PRIMAR

 • Compartimentul Secretariat
 • Compartimentul Protocol
 • Compartimentul Relații Locale, Regionale și Naționale
 • Compartimentul Consilieri Personali Primar

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ TIMIȘOARA

DIRECȚIA FISCALĂ

DIRECȚIA EVIDENȚA PERSOANEI

 • Serviciul Evidența Persoanelor
 • Serviciul Stare Civilă


UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE ANGAJATE CA ȘI CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

COMPARTIMENTUL GUVERNARE CORPORATIVĂVICEPRIMARUL, DAN DIACONU, coordonează următoarele structuri:


SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "LUIS ȚURCANU"

SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABEȘ"

DIRECȚIA DE MEDIU

 • Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecție și Ameliorare Mediu
 • Serviciul Spații Verzi și Locuri de Joacă (inclusiv Parcul Copiilor)
 • Compartimentul Grădina Zoologică


DIRECȚIA COMUNICARE - RELAȚIONARE


Biroul Comunicare

 • Compartimentul Comunicare electronică (Site, Facebook, Panouri Informative)
 • Compartimentul Monitorul Primăriei
 • Compartimentul Purtător de Cuvânt și Informații Publice
 • Compartimentul Centrul de Informare Turistică
Biroul Relații Internaționale

TEATRUL GERMAN DE STAT TIMIȘOARA

FILARMONICA "BANATUL"TIMIȘOARA

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul Folcloric

 • Compartimentul Muzică Populară
 • Compartimentul Dansuri Populare
Departamentul Cenacluri/Cercuri Artistice
Centrul de Proiecte Culturale
Biroul Organizare Evenimente Cultural-Artistice


SERVICIUL ȘCOLI - SPITALE

BIROUL SPORT - CULTURĂ

 • Compartimentul Sport
 • Compartimentul Cultură

SERVICIUL CREȘE

SERVICIUL PUBLIC ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘCOLARĂ

SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARAVICEPRIMARUL, FARKAS IMRE , coordonează următoarele structuri:


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

 • Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare
 • Biroul Cladiri-Terenuri I EST
 • Compartimentul Spații cu Altă Destinație I EST


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST

 • Biroul Locuințe
 • Biroul Cladiri-Terenuri II VEST
 • Compartimentul Spații cu Altă Destinație II VEST

TEATRUL MAGHIAR DE STAT "CSIKI GERGELY" TIMIȘOARA

COMPARTIMENT VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

BIROUL GESTIUNE POPULAȚIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZISECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

COMPARTIMENT MONUMENTE

COMPARTIMENTUL RELAȚIONARE CU MINORITĂȚILE ETNICE

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Centrul social de urgență pentru persoane fără adăpost cu cantină socială
Căminul pentru persoane vârstnice
Serviciul protecția copilului și familiei
Serviciul protecția persoanelor cu handicapADMINISTRATORUL PUBLIC coordonează următoarele structuri:

BIROUL LOGISTICĂ

BIROUL SALUBRIZARE

BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE

COMPARTIMENT SERVICII INFORMATICE

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CERC