Primaria
Municipiului Timisoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 5/15.01.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 126/26.02.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei pentru aparatul de specialitate a Primarului Municipiluilui Timisoara


Hotărârea Consiliului Local nr. 208/23.04.2013 privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Timișoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 315/30.05.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei pentru aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Timișoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 419/30.07.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Timișoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 534/22.10.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Timișoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 77/25.02.2014 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Hotararea Consiliului Local 581/09.12.2014 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Hotararea Consiliului Local nr. 194/08.05.2015 privind reorganizarea aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Timisoara

Hotararea Consiliului Local nr. 467/30.10.2015 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Hotararea Consiliului Local 165/08.05.2017 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Hotararea Consiliului Local 292/22.05.2018 privind modificarea si aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiul

Organigrama schematică cu numărul de posturi aprobate-2018

Hotararea Consiliului Local 611/16.11.2018 privind modificarea și aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Organigrama schematică cu numărul de posturi aprobate-2019


PRIMAR

ADMINISTRATORUL PUBLIC

VICEPRIMARII
SECRETAR

DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL

 • Compartiment Arhivă
 • Compartiment Administrare Fond Funciar
 • Serviciul Autoritate Tutelară
 • Serviciul de Administrație Locală
 • Serviciul Relaționare Directă cu Cetățeni
 • Biroul Managementul Documentelor


DIRECȚIA ECONOMICĂ

 • Serviciul Buget
 • Biroul Finanțare Școli
 • Biroul Contabilitate
 • Biroul Evidența Patrimoniului

DIRECȚIA GENERALĂ DRUMURI, PODURI, PARCAJE ȘI REȚELE UTILITARE
 • Compartiment Secretariat
 • Serviciul Energetic și Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice
  • Biroul Rețele Electrice, Iluminat, Rețele de Comunicații
  • Compartiment Termoficare, Rețele de gaz
 • Serviciul Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă                 
                     o Biroul Drumuri, Poduri, Parcaje
                     o Biroul Canalizare, Alimentare cu Apă
                            - Compartiment R.I.P.D.T.P.I.M.
 • Serviciul Transport
  • Biroul Transport și Siguranța Circulației
  • Biroul Monitorizare Trafic
 • Serviciul Proiecte Edilitare

                     o Biroul Generare și Management Proiecte Edilitare
 
                   o Biroul Monitorizare Implementare Proiecte Edilitare


DIRECȚIA URBANISM
ARHITECT ȘEF

 • Serviciul Certificări și Autorizări
 • Birou Banca de Date Urbană
 • Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic
 • Compartiment Atelier de Urbanism
 • Compartiment Management Documente, Arhivare și Statistică
 • Biroul Avizare Conformități PUG-PUD-PUZ
 • Compartiment Spații Publicitare

DIRECȚIA DEZVOLTARE
 • Serviciul Generare și Management Proiecte cu Finanțare Internațională, Națională și Locală
  • Biroul Eficientizare Energetică Blocuri
  • Compartiment Reabilitare Clădiri de Patrimoniu
  • Biroul Proiecte Diverse
  • Compartimentul Atragere Investiții, Gestiune Parcuri Industriale și Relaționare cu Mediul Economic
 • Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte


SERVICIUL RESURSE UMANE

 • Compartiment Protecția Muncii
 • Compartiment Evidență Personal
 • Compartiment State de Plată
 • Compartiment Perfecționare Profesională
 • Compartiment Securitate

SERVICIUL JURIDIC
 • Biroul Contencios
 • Biroul Consultanță Juridică

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

BIROUL AUDITBIROUL CABINET PRIMAR

 • Compartimentul Consilieri Personali Primar
 • Compartimentul Secretariat
 • Compartimentul Protocol
 • Compartimentul Relații Locale, Regionale și Naționale
 • Compartiment Guvernanță Corporativă
 • Compartiment de Control și Antifraudă al Primarului
 • Compartiment Voluntar Pentru Situații de Urgență

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ TIMIȘOARA

DIRECȚIA FISCALĂ

DIRECȚIA EVIDENȚA PERSOANEI

 • Biroul Actualizări Verificări Furnizări Date
 • Biroul Proceduri Speciale de Stare Civilă
 • Compartiment Preluare Eliberare Acte de Identitate
 • Compartiment Înregistrare Acte Stare Civilă


UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE ANGAJATE CA ȘI CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII


SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "LUIS ȚURCANU"

SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABEȘ"

DIRECȚIA DE MEDIU

 • Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecție și Ameliorare Mediu
 • Serviciul Spații Verzi și Locuri de Joacă
 • Compartimentul Grădina Zoologică


DIRECȚIA COMUNICARE - RELAȚIONARE


Biroul Relații Internaționale

 • Compartiment Comunicare electronică
 • Compartiment Monitorul Primăriei
 • Compartiment Purtător de Cuvânt și Informații Publice
 • Compartiment Centrul de Informare Turistică

TEATRUL GERMAN DE STAT TIMIȘOARA

FILARMONICA "BANATUL"TIMIȘOARA

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


SERVICIUL ȘCOLI - SPITALE

BIROUL SPORT - CULTURĂ

 • Compartimentul Sport
 • Compartimentul Cultură

SERVICIUL PUBLIC CREȘE TIMIȘOARA

SERVICIUL PUBLIC ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘCOLARĂ

SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

 • Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare
 • Biroul Cladiri-Terenuri I EST
 • Compartimentul Spații cu Altă Destinație I EST


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST

 • Biroul Locuințe
 • Biroul Cladiri-Terenuri II VEST
 • Compartimentul Spații cu Altă Destinație II VEST

TEATRUL MAGHIAR DE STAT "CSIKI GERGELY" TIMIȘOARA


BIROUL GESTIUNE POPULAȚIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZISECȚIE, DEZINFECȚIE

BIROUL ADMINISTRATIV

COMPARTIMENT MONUMENTE

COMPARTIMENTUL RELAȚIONARE CU MINORITĂȚILE ETNICE

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
BIROUL LOGISTICĂ

BIROUL SALUBRIZARE

BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE

COMPARTIMENT SERVICII INFORMATICE

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE A CENTRULUI REGIONAL DE COMPETENȚE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE