Primaria
Municipiului Timisoara
Nicolae RobuDate personale:
 • Data nașterii: 28.05.1955
 • Naționalitatea: română
 • Starea civilă: căsătorit
Contact: primariatm@primariatm.ro

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ:
 • 1980-1985 - Inginer de Mentenanță, IIRUC București  (Filiala Timișoara)
 • 1985-1986 - Cercetător științific, IPA București (Filiala Timișoara)
 • 1986-1990 - Asistent universitar, Universitatea “Politehnica” din Timișoara
 • 1990 - 1995 - Lector universitar, Universitatea “Politehnica” din Timișoara
 • 1995-1997 - Conferențiar universitar, Universitatea “Politehnica” din Timișoara
 • Din 1997 - Profesor universitar,  Universitatea “Politehnica” din Timișoara
 • 1990-2004 - Prorector, Universitatea “Politehnica” din Timișoara (ales în 1990 și reales în 1992, 1996 și 2000)
 • 2004-2012 - Rector, Universitatea “Politehnica” din Timișoara (ales în 2004  și reales în 2008)
 • Din 2005 - Conducător de doctorat, Universitatea “Politehnica” din Timișoara
 • Din 2008 - Senator al României, Secretarul Comisiei de Educație, Știință, Tineret și Sport
 • Din 2009 - Președinte al PNL Timiș
 • Din 2011 - Membru în Biroul Politic Central al PNL
 • Din 2012 - Președinte al Senatului Universitar, Universitatea “Politehnica” din Timișoara (ales în 2012)
FORMARE ȘI PREGĂTIRE:
 • 1975-1980: Studii superioare: Universitatea “Politehnica” din Timișoara
 • 1980-1985: mai multe cursuri de specializare și perfecționare în automatică și calculatoare la  companii de specialitate din București
 • 1989-1992: Studii doctorale în Comanda Adaptivă a Mașinilor-Unelte: Universitatea “Politehnica” din Timișoara
 • 1992-1995: Studii doctorale în Sisteme Automate: Universitatea “Politehnica” din Timișoara
TITLURILE PROFESIONALE:
 • Inginer Diplomat în Automatică și Calculatoare: Universitatea “Politehnica” din Timișoara
 • Dr. Inginer în Sisteme Automate: Universitatea “Politehnica” din Timișoara
PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE:
Articole: 72, cărți, manuale de curs și îndrumătoare de lucrări laborator: 9, invenții: 2, aplicații software înregistrate: 1.
Premii obținute cu studenții pe care i-a coordonat: premiul I pe țară, de 2 ori. Fonduri atrase pentru UPT prin activitatea științifică: cca. 20 milioane euro.

TITLURI ONORIFICE ȘI DISTINCȚII:
 • Profesor onorific, din partea Universității de Științe Aplicate “Óbuda” din Budapesta, Ungaria
 • Doctor Honoris Causa, din partea Universității “Aurel Vlaicu” din Arad, România
 • Membru de onoare al Academiei Americano - Române de Arte și Științe
 • Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România
 • Medalia “Prouniversitas”, cea mai înaltă medalie a Universității de Științe Aplicate “Óbuda” din Budapesta, Ungaria
 • Distincția națională “Profesor Bologna”, acordată de Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din România
APTITUDINI PERSONALE:
Limba engleză și franceză
HOBBY-URI: muzica (deopotrivă ca interpret, compozitor și ascultător), fotbalul (deopotrivă ca practicant și spectator), înotul (ca practicant)