Primaria
Municipiului Timisoara
Modul de organizare al audiențelor la membrii executivului Primăriei Municipiului Timișoara este reglementat prin Nota internă nr. 4 din 26.02.2013 pornind de la următoarele premise:

Activitatea de audiențe are la bază deschiderea membrilor executivului Primăriei Municipiului Timișoara pentru gestionarea eficientă a problemelor orașului, soluționarea promptă și în spiritul transparenței a cerințelor cetățenilor acestuia.

Primarul, respectiv viceprimarii și secretarul sunt considerați ca instituții care funcționează în temeiul Legii 215/2001 a administrației publice locale.
Atribuțiile primarului, respectiv viceprimarilor și secretarului sunt delimitate strict de cadrul prevăzut de Legea 215/2001 a administrației publice locale.
Problemele ridicate primarului respectiv viceprimarilor și secretarului  vor fi doar cele care necesită luarea unei decizii la nivel înalt, după ce au fost analizate în prealabil de către directorii sau responsabilii serviciilor de resort.

Nu se vor lua în considerare solicitările pentru audiențe care depășesc competențele executivului sau pentru care nu există cadru legislativ în vigoare.
În motivarea înscrierii în audiență nu sunt admise formulări de tipul: „probleme personale” sau similare, precum și înscrieri repetate nejustificate pentru aceeași problemă. Cetățenii sunt obligați să ofere informații cu privire la problematica ce urmează să fie discutată în cadrul audiențelor și la datele lor de contact.
 
Pentru a putea fi înscris în audientă, în vederea solutionării problemei sale, fiecare cetățean trebuie să urmeze calea ierarhică, după cum urmează:
  • să poarte discutii clarificatoare la departamentul primăriei unde are probleme, în intervalul de timp alocat zilnic programului de relații cu publicul;
  • să fi fost înscris în audiență, după caz, la seful de serviciu sau la directorul direcției de care aparține soluționarea problemei semnalate;
  • în cazul nerezolvării problemei sale la nivelul directiei, cetățeanul va fi înscris în audiență la viceprimarul de resort sau după caz la Direcția Secretariat General, în funcție de competențe;
  • în cazul în care nici la nivelul acestora nu au fost găsite soluții pentru problema semnalată, acesta va fi înscris în ultima instanță în audiență la Primarul Municipiului Timișoara.
Serviciul de Relaționare Directă cu Cetătenii din cadrul Direcției Secretariat General realizează înscrierea în audiență a cetățenilor la toate departamentele Primăriei Municipiului Timișoara.
Această activitate se desfășoară la camera 12 de la parterul institutiei, la ghiseul nr. 14, pe baza buletinului de identitate. În situații excepționale înscrierile în audientă se pot realiza si telefonic la numărul 0040256-408 426.

Programarea în audientă se va realiza pe loc sau cetătenii vor înscriși pe o lista de asteptare. În funcție de posibilități și de problematică, acestia vor fi programați urmând să fie contactați ulterior, pe email sau telefonic, pentru confirmarea zilei și orei când vor fi primiți în audiență.
 
Președinții Consiliilor Consultative de Cartier vor fi primiți în audiență cu prioritate.
 
Numărul maxim al persoanelor înscrise în audientă va fi de 6 persoane la Primar si 15 persoane la Viceprimari și Secretar, lista persoanelor înscrise putând fi completată doar de către membrii executivului Primăriei Municipiului Timișoara.
 
Când din motive obiective ce privesc agenda zilnică a membrilor executivului nu se pot ține audiențe, cetățenii vor fi informați de către reprezentanții acestui serviciu, telefonic sau în scris, în timp util.

PROGRAMUL AUDIENȚELOR (NUMAI DUPĂ PROGRAMAREA ÎN PREALABIL LA CAMERA 12) ESTE URMĂTORUL:

Primar NICOLAE ROBU     – cabinet, et.1:
•    luni, de la ora 13,00

Viceprimar DAN DIACONU – cabinet, et.1:
•    joi, de la ora 11,00

Viceprimar FARKAS IMRE – cabinet, et.1:
•    marți, de la ora 12,00

Secretar ȘULI CAIUS – cabinet, et.1:
•    miercuri, de la ora 10,00

Direcția  de Urbanism, arh.Ciurariu Emilian Sorin , sef serviciu Gabriela  Violeta Borcsi, sala sedinte, et.2:
miercuri, de la ora 10,00

Direcția  de Dezvoltare , MAGDA NICOARA  ,cam.10, parter,
•    miercuri, de la ora 10,00

Direcția Generală Drumuri Poduri Parcaje și Rețele de Utilități, director CULIȚĂ CHIȘ, camera 127/sala de sedinte / et.1:
•    marți, între orele 10,00-12,00

Direcția de Mediu, director ADRIAN BERE-SEMEREDI, mansarda, camera 303 B:
•    luni, de la ora 12,00

Serviciul Juridic, camera 14, parter:
•    miercuri, de la ora 10,00

Serviciul Școli-Spitale, sef serviciu ANCA LAUDATU ,camera 31, parter :
•    miercuri, de la ora 10,00

Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse,

Director Ravasila Florin-DCTDD-EST  camera 230, et.2:

Director Mihai Boncea –DCTDD –VEST camera 227, et.2:

•    marți, de la ora 10,00