Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Acte necesare pentru autorizare dispecerat taxi

DIRECȚIA TEHNICĂ

Biroul Transport

Autorizarea dispeceratului se poate face în condițiile Legii 38/2003 privind transportul
în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare și în baza Ordinului 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicare prevederilor Legii nr. 38/2003.
 
Listă documente(care se depun în Primăria Municipiului Timișoara, la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățeni – cam.12):
  • Cerere tip (word/pdf) ;
  • Copie de pe certificatul de înmatriculare emis de Registrul Comerțului;
  • Declarație pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform căreia dispeceratul dețin baza tehnică necesară, stația de emisie-recepție, frecvența radio protejată, personalul autorizat și spațiile necesare;
  • Copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaților dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicațiilor;
  • Copie de pe licența de utilizare a frecvențelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu.
 
Notă: 
Fiecare document depus în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticității.
Eliberarea autorizației de dispecerat taxi este condiționată de achitarea taxei conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara;

DOCUMENTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, GHIŞEELE 1,2 ŞI SE RIDICĂ DIN str. PIATRA CRAIULUI, NR. 3

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE