Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Acte necesare pentru eliberarea autorizațiilor de circulație pentru zone cu resticție de tonaj

DIRECȚIA GENERALĂ DRUMURI, PODURI, PARCAJE ȘI REȚELE UTILITARE

Biroul Transport și Siguranța Circulației

1. ACTE necesare pentru eliberarea autorizațiilor de circulație pentru zone cu restricție de tonaj, a legitimațiilor și a abonamentelor

Eliberarea se poate face în condițiile H.C.L. nr. 485/2006 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în Municipiul Timișoara, modificată si completata prin H.C.L. 477/24.09.2013 , potrivit cărora: „Restricționarea circulatiei autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t în zona nominalizată la art.4 se face astfel:

a.         în intervalul orar 22,00 ÷ 06,00 accesul si circulatia acestora este liber;
b.         în intervalul orar 06,00 ÷ 22,00 accesul si circulatia acestora sunt permise numai în baza autorizațiilor, legitimațiilor, abonamentelor și avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara”.

2.Acte necesare pentru eliberarea autorizațiilor de circulație pentru zone cu resticție de tonaj pentru intervalul orar 6,00 – 22,00, sunt următoarele:

  • cerere tip (word/pdf)
  • certificatul de înmatriculare al autovehiculului (copie)
  • dovada achitării în contul Municipiului Timișoara a contravalorii sumei necesare obținerii autorizației de circulație (chitanță sau ordin de plată în contul RO90TREZ62121360206XXXXX al Primăriei Municipiului Timișoara, cod fiscal 14756536 sau la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, str. M. Eminescu, nr.2)
  • autorizația de construire a beneficiarului
  • contractul prestator-beneficiar
  • copie C.I./B.I. pentru persoanele fizice sai copie C.U.I. pentru persoanele juridice, dacă solicitantul este riveran

3.Acte necesare pentru eliberarea legitimațiilor și abonamentelor:

  • Legitimația este nenominală și se eliberează la cerere și după prezentarea dovezii achitării în contul Municipiului Timișoara a contravalorii sumei necesare obținerii autorizației de circulație (chitanță sau ordin de plată).
  • Eliberarea ABONAMENTULUI se face la cerere, în baza certificatul de înmatriculare al autovehiculului (copie) și a dovezii achitării în contul Municipiului Timișoara a contravalorii sumei necesare obținerii autorizației de circulație (chitanță sau ordin de plată).

Tarifele aferente autorizațiilor de circulație sunt următoarele :

Pentru sectoarele de drum
cu restricție de tonaj de 3,5 t
Pentru sectoarele de drum
cu restricție de tonaj de 5 t
Masa totală maximă autorizată Sumă Masa totală maximă autorizată Sumă
3,5 t (exclusiv) – 5 t (inclusiv) 60 5 t (exclusiv) – 7,5 t (inclusiv) 50
5 t (exclusiv) – 7,5 t (inclusiv) 100
7,5 t (exclusiv) – 12,5 t (inclusiv) 200 7,5 t (exclusiv) – 12,5 t (inclusiv) 100
12,5 t (exclusiv) – 16 t (inclusiv) 300 12,5 t (exclusiv) – 16 t (inclusiv) 150
16 t (exclusiv) – 22 t (inclusiv) 400 16 t (exclusiv) – 22 t (inclusiv) 200
22 t (exclusiv) – 40 t (inclusiv) 500 22 t (exclusiv) – 40 t (inclusiv) 250
Peste 40 t 600 Peste 40 t 300

Tariful  perceput pentru obținerea legitimației este de 600 lei.

Tarifele percepute pentru obținerea abonamentelor lunare nominale sunt următoarele:
3,5 t (exclusiv)            – 5 t (inclusiv)                          –                1200  lei
5 t (exclusiv)               – 7,5 t (inclusiv)                       –                2000  lei
7,5 t (exclusiv)            – 12,5 t (inclusiv)                     –                4000  lei
12,5 t (exclusiv)          – 16 t (inclusiv)                        –                6000  lei
16 t (exclusiv)             – 22 t (inclusiv)                        –                8000  lei
22 t (exclusiv)             – 40 t (inclusiv)                        –              10000  lei
Peste 40 t                                                                    –              12000  lei

Se pot emite abonamente și pentru mai multe luni, cu plata tarifului corespunzător pentru fiecare lună, cumulat. Pentru abonamentele emise pentru un an (12 luni), tariful cumulat se reduce cu 25%.

Taxa aferentă autorizației de circulație, legitimațiilor și abonamentelor se poate achita:

  • prin ordin de plată în contul RO90TREZ62121360206XXXXX al Primăriei Municipiului Timișoara, cod fiscal 14756536
  • la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, str. M. Eminescu, nr.2 B

Mai multe informații puteți obține la BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, din Bd. MIHAI EMINESCU Nr.2B, tel .0256 201427

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE