Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Acte necesare pentru eliberarea cardurilor-legitimație pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap

DIRECȚIA EDILITARĂ

Biroul Transport și Siguranța Circulației

Acte necesare pentru eliberarea cardurilor-legitimație pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap

 
Eliberarea acestor carduri-legitimație se face în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006
 
1. Listă documente necesare:

 • cerere (word/pdf);
 • copie a certificatului de încadrare în grad și tip de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor cu handicap sau decizia eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate;
 • copie a actului de identitate al solicitantului;
 • 2 poze 30 x 40 mm, recente;
 • cardul-legitimație expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deținut un astfel de card.

2. Pentru a putea elibera cardul-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare reprezentanților legali ai PERSOANELOR ADULTE cu handicap, aceștia trebuie să depună în completare la dosarul de bază mai sus menționat următoarele documente:

 • Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara prin care este instituită curatela pe seama persoanei cu handicap și reprezentantul acesteia este numit curator al respectivei persoane cu handicap (Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, tel. 0256/408365);
 • 2 poze 30 x 40 mm, recente, ale reprezentantului legal (în acest caz nu mai este necesară depunerea celor 2 poze ale persoanei cu handicap);
 • Copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei cu handicap.

3. Pentru eliberarea cardului-legitimație pentru locurile gratuite de parcare reprezentanților legali/asistenți maternali ai PERSOANELOR MINORE cu handicap, aceștia trebuie să depună în completare la dosarul de bază mai sus menționat următoarele documente:

 • Copie după certificatul de naștere al copilului;
 • Copie act de identitate reprezentant legal sau asistent maternal;
 • Document din care să rezulte calitatea de reprezentant legal sau document din care să rezulte că este asistent maternal cu drepturi părintești dobândite prin hotărâre judecătorească;
 • 2 poze 30 x 40 mm, recente, ale reprezentantului legal (în acest caz nu mai este necesară depunerea celor 2 poze ale persoanei minore cu handicap).


Notă:
 
Fiecare document depus în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticității.
Cardul-legitimație pentru locurile gratuite de parcare se eliberează numai persoanelor cu handicap sau reprezentanților legali ai acestora, care au domiciliul in Municipiul Timișoara.

DOCUMENTAȚIA SE DEPUNE LA GHIŞEELE 1,2, CAMERA 12 ŞI SE RIDICĂ DIN str. PIATRA CRAIULUI, NR. 3

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE