Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Acte necesare pentru obținerea avizului Comisiei de Circulației

DIRECȚIA EDILITARĂ

Biroul Transport și Siguranța Circulației

1. Documente necesare obținerii avizului Comisie de Circulație pentru faza PUZ, PUD și PAC(Proiect pentru obținerea Autorizației de Construire)

 • Cerere
 • Copie certificat de Urbanism
 • Copie extras de carte funciară
 • Plan de încadrare în zonă scara 1:5000 – 1 exemplar
 • Memoriu tehnic
 • Plan de situație vizat de proiectantul de drumuri (plan de situație scara 1:500, calculul numărului necesar de locuri de parcare (după caz), detaliu structura rutieră scara 1:10, plan de încadrare scara 1:1000) – 2 exemplare și în format PDF
 • Plan subsol scara 1:500 (după caz)
 • Copie după Avizul de Oportunitate (după caz)
 • Copie după aviz Comisie de Circulație eliberat la faza PUZ, PUD (după caz)
 • Copie după HCL –ul prin care s-a aprobat , PUZ, PUD (după caz)
 • Copie după Avizul de Oportunitate (obținut în prealabil pentru elaborare PUZ)

 

DOCUMENTAȚIA SE DEPUNE LA CAMERA 12, GHIŞEELE 1,2 ŞI SE RIDICĂ DIN str. PIATRA CRAIULUI, NR. 3

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

 

2. Documente necesare pentru închiderea sau restricționarea traficului rutier pe raza Municipiului Timișoara

 • Cerere
 • Copie Certificat de Urbanism (după caz)
 • Copie după autorizația de construire (după caz)
 • Copie după avizul de principiu (după caz)
 • Graficul de execuție a lucrărilor (după caz)
 • Plan cu semnalizarea rutieră existentă
 • Plan cu semnalizarea lucrării în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare

Notă:
Documentele  se depun la Primăria Municipiului Timișoara, la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățeni – cam.12 sau pe adresa de e-mail [email protected]
Pentru închidere/restricționare trafic rutier și/sau pietonal generat de evenimente de natură socială, economică, respectiv cultural-sportivă solicitările se depun cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării evenimetului.

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

3. Regulament pentru accesul vehiculelor locatarilor/agenților economici pe străzile pietonale din zona Cetate – Timișoara