Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Acte pentru obținerea Autorizațiilor de transport și a copiilor conforme pentru transportul public local (curse regulate)

DIRECȚIA EDILITARĂ

Biroul Transport și Siguranța Circulației

1.
ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE EFECTUAT CU TRAMVAIE ŞI/SAU TROLEIBUZE

 • cerere tip (word/pdf);
 • copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerțului ca transportator persoană juridică;
 • certificatul constatator,eliberat de registrul comerțului;
 • dovada îndeplinirii condiției de capacitate profesională, respectiv:
 • copie de pe certificatul de competență profesională a persoanei desemnate, definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică;
 • dovada îndeplinirii condiției de onorabilitate, respectiv:
 • cazierul judiciaral persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta:

– nu a fost condamnată pentru infracțiuni de natură comercială;
– nu a fost condamnată pentru infracțiuni privind nerespectarea condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor, protecția mediului;

 • avizul medico-psihologiccare atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației, obținut în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006;
 • cazierul fiscal al transportatorului;
 • scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii documentației
 • declarație pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport local de persoane efectuat cu tramvaie și/sau troleibuze, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții și motivul acestora;
 • declarație pe propria răspundere pentru persoanele juridice în original semnată de conducătorul unității și ștampilată din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentației;
 • dovada îndeplinirii capacității financiare, respectiv:
 • declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiile necesare pentru parcarea tuturor vehiculelor cu care va desfășura serviciul de transport local de persoane efectuat cu tramvaie și/sau troleibuze, spații deținute în proprietate sau prin contract de închiriere;
 • declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menționează mijloacele de transport pe care dorește să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local de persoane cu tramvaie și/sau troleibuzeși dacă acestea sunt sau vor fi deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing.

NOTĂ:
■  Fiecare document depus în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticității.
Eliberarea copiei conforme a autorizației de transport este condiționată de achitarea taxei conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara.
Pentru efectuarea serviciului de transport persoane cu tramvaie și troleibuze nu este obligatorie deținerea copiilor conforme pentru fiecare vehicul utilizat în realizarea transportului.

Dovada atribuirii serviciului de transport public local o reprezintă copia conformă a autorizației de transport sau a licenței de transport, emisă de autoritatea de autorizare, pentru fiecare vehicul dovedit ca deținut în proprietate sau în baza unui contract de leasing, utilizat în realizarea transportului conform prevederilor contractului de atribuire. Fac excepție, în ceea ce privește obligația deținerii copiei conforme, tramvaiele, troleibuzele, trenurile de metrou și transportul pe cablu.

DOCUMENTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, GHIŞEELE 1,2 ŞI SE RIDICĂ DIN str. Bd. MIHAI EMINESCU Nr.2B

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

2. ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE MĂRFURI  CU TRACTOARE CU REMORCI SAU SEMIREMORCI

 • cerere tip (word/pdf);
 • copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerțului ca transportator persoană juridică;
 • certificatul constatator,eliberat de registrul comerțului;
 • dovada îndeplinirii condiției de capacitate profesională, respectiv:
 • copie de pe certificatul de competență profesională a persoanei desemnate, definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică;
 • dovada îndeplinirii condiției de onorabilitate, respectiv:
 • cazierul judiciaral persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta:

– nu a fost condamnată pentru infracțiuni de natură comercială;
– nu a fost condamnată pentru infracțiuni privind nerespectarea condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor, protecția mediului;

 • avizul medico-psihologiccare atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației, obținut în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006;
 • cazierul fiscalal transportatorului;
 • scrisoare de bonitate financiarăemisă de banca solicitantului cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii documentației
 • declarațiepe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport local de mărfuri cu tractoare cu remorci și semiremorci, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții și motivul acestora;
 • declarație pe propria răspundere pentru persoanele juridice în original semnată de conducătorul unității și ștampilată din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentației;
 • dovada îndeplinirii capacității financiare, respectiv:
 • declarațiepe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfășura serviciul de transport local de mărfuri cu tractoare cu remorci și semiremorci, spații deținute în proprietate sau prin contract de închiriere;
 • declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menționează mijloacele de transport pe care dorește să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local de mărfuri cu tractoare cu remorci și semiremorciși dacă acestea sunt sau vor fi deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing.

NOTĂ:
Fiecare document depus în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticității.
Eliberarea copiei conforme a autorizației de transport este condiționată de achitarea taxei conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara.

DOCUMENTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, GHIŞEELE 1,2 ŞI SE RIDICĂ DIN Bd. MIHAI EMINESCU Nr.2B

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

3. ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA COPIEI CONFORME A AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE MĂRFURI  CU TRACTOARE CU REMORCI SAU SEMIREMORCI

Pentru obținerea copiei conforme a autorizației de transport public local cu tractoare cu remorci și semiremorci,dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

 •  cerere tip (word/pdf) a operatorului pentru eliberarea copiei conforme, pentru autoturismele deținute în proprietate sau în temeiul unor contracte de leasing cu care execută serviciul de transport public local de mărfuri cu remorci și semiremorci;
 • autorizația de transport public local de mărfuri cu tractoare cu remorci și semiremorci(în copie);
 • certificatul de înmatriculare și anexa cu inspecția tehnică periodică valabilă și cartea de identitate a autovehicululuidin care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing (în copie);
 • asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (în copie).

NOTĂ:
Fiecare document depus în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticității.
Eliberarea copiei conforme a autorizației de transport este condiționată de achitarea taxei conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara.

DOCUMENTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, GHIŞEELE 1,2 ŞI SE RIDICĂ DIN Bd. MIHAI EMINESCU Nr.2B

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

4. ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE MĂRFURI ÎN REGIM CONTRACTUAL CU VEHICULE SAU ANSAMBLURI DE VEHICULE A CĂROR MASĂ TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ NU DEPĂŞEŞTE 3,5 TONE

 • cerere tip (word/pdf);
 • copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerțului ca transportator persoană juridică;
 • certificatul constatator,eliberat de registrul comerțului;
 • dovada îndeplinirii condiției de capacitate profesională, respectiv:
 • copie de pe certificatul de competență profesională a persoanei desemnate, definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică;
 • dovada îndeplinirii condiției de onorabilitate, respectiv:
 • cazierul judiciaral persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta:

– nu a fost condamnată pentru infracțiuni de natură comercială;
– nu a fost condamnată pentru infracțiuni privind nerespectarea condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor, protecția mediului;

 • avizul medico-psihologiccare atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației, obținut în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006;
 • cazierul fiscalal transportatorului;
 • scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii documentației
 • declarație pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim contractual, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții și motivul acestora;
 • declarație pe propria răspundere pentru persoanele juridice în original semnată de conducătorul unității și ștampilată din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentației;
 • dovada îndeplinirii capacității financiare, respectiv:
 • declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfășura serviciul de transport în regim contractual, spații deținute în proprietate sau prin contract de închiriere;
 • declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menționează mijloacele de transport pe care dorește să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local în regim contractual și dacă acestea sunt sau vor fi deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing.

NOTĂ:
Fiecare document depus în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticității.
Eliberarea copiei conforme a autorizației de transport este condiționată de achitarea taxei conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara.

DOCUMENTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, GHIŞEELE 1,2 ŞI SE RIDICĂ DIN Bd. MIHAI EMINESCU Nr.2B

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

5. ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA COPIEI CONFORME A AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE MĂRFURI ÎN REGIM CONTRACTUAL CU VEHICULE SAU ANSAMBLURI DE VEHICULE A CĂROR MASĂ TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ NU DEPĂŞEŞTE 3,5 TONE

Pentru obținerea copiei conforme a autorizației de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

 • cerere tip (word/pdf) a operatorului pentru eliberarea copiei conforme, pentru autoturismele deținute în proprietate sau în temeiul unor contracte de leasing cu care execută serviciul de transport public local de mărfuri în regim contractual cu vehicule sau ansamblu de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3,5 tone;
 • autorizația de transport public local de mărfuri în regim contractual cu vehicule sau ansamblu de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3,5 tone(în copie);
 • certificatul de înmatriculare și anexa cu inspecția tehnică periodică valabilă și cartea de identitate a autovehicululuidin care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing (în copie);
 • asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (în copie);
 • asigurare pentru bunurile transportate (în copie);
 • atestatul profesional al conducătorului/conducătorilor auto (în copie).

NOTĂ:
Fiecare document depus în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticității.
Eliberarea copiei conforme a autorizației de transport este condiționată de achitarea taxei conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara.

DOCUMENTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, GHIŞEELE 1,2 ŞI SE RIDICĂ DIN Bd. MIHAI EMINESCU Nr.2B

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE