Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Mopede și utilaje

DIRECȚIA EDILITARĂ

Biroul Transport și Siguranța Circulației


1. ACTE NECESARE
ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII MOPEDELOR
 
Listă documente necesare dosarului de înregistrare
( Se depun la Primăria Municipiului Timișoara, la Serviciul Relaționare Directă cu Cetațeni – cam.12):

 • cerere tip de înregistrare a vehiculului (word/pdf);
 • actul de proprietate al vehiculului în copie, în limba română (factură, contract de vânzare-cumpărare);
 • dovada efectuării inspecției tehnice periodice* potrivit legii (se va obține carte de identitate cu folie de securizare și talon de inspecție tehnică periodică valabilă, eliberate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", care se vor depune în copie); (R.A.R. – nr. tel. unic și programare – 021.9672)
 • actul de identitate al solicitantului în copie, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare de la Registrul Comerțului în copie, în cazul persoanelor juridice;
 • dovada de plată, în copie, a contravalorii certificatului de înregistrare, precum și a plăcuțelor cu numerele de înregistrare (55 lei/vehicul, la Taxe și Impozite, la Primăria Municipiului Timișoara);
 • dovada radierii vehiculului din evidențele altor unități adminitrstiv-teritoriale, în cazul în care acesta a mai fost înregistrat (certificat radiere, etc.);
 • declarație pe propria răspundere din care să rezulte că vehiculul nu a mai fost înregistrat.

 
Notă:  Fiecare document depus în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticității.

* Excepție de la prezentarea talonului de inspecție tehnică periodică fac mopedele care dețin certificat de garanție valabil, acesta depunându-se în copie

DOCUMENTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, GHIŞEELE 1,2 ŞI SE RIDICĂ DIN str. PIATRA CRAIULUI, NR. 3

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

2. ACTE NECESARE ÎN VEDEREA înregistrării vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării
 
Listă documente necesare dosarului de înregistrare:
(Se depun la Primăria Municipiului Timișoara, la Serviciul Relaționare Directă cu Cetațeni – cam.12)

 • cerere tip de înregistrare a vehiculului (word/pdf)
 • actul de proprietate al vehiculului, în copie, în limba română (factură, contract de vânzare-cumpărare)
 • dovada efectuării inspecției tehnice periodice potrivit legii, excepție făcând vehiculele cu tracțiune animală*
 • atestat tehnic din partea Registrului Auto Român (copie color) din care să rezulte că vehiculul nu se supune omologării / eliberării Cărții de Identitate a Vehiculului, în conformitate cu prevederile reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate  și certificarea autenticității vehiculelor rutiere (RNTR-7) aprobate prin OMTCT, NR.2132/2005 (R.A.R. – nr. tel. unic și programare – 021.9672)
 • actul de identitate al solicitantului, în copie, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare de la Registrul Comerțului în cazul persoanelor juridice, în original și copie
 • act justificativ din care să rezulte sarcina maximă autorizată, serie motor, serie șasiu, culoarea utilajului și numărul de inventar
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înregistrare, precum și a plăcuțelor cu numerele de înregistrare (55 lei/vehicul, la Taxe și Impozite, la Primăriea Municipiului Timișoara);
 • dovada radierii vehiculului din evidențele altor unități adminitrstiv-teritoriale, în cazul în care acesta a mai fost înregistrat (certificat radiere, etc.);
 • declarație pe propria răspundere din care să rezulte că vehiculul nu a mai fost înregistrat.

Notă:  Fiecare document depus în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticității.
 
* Informații privind unitățile service autorizate de Registrul Auto Român R.A.R. pentru efectuarea inspecției tehnice periodice puteți obține adresându-vă Serviciul Transport, str. Piatra Craiului nr.3, Timișoara, tel .0256 201427
 

DOCUMENTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, GHIŞEELE 1,2 ŞI SE RIDICĂ DIN str. PIATRA CRAIULUI, NR. 3

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

3. ACTE NECESARE ÎN VEDEREA RADIERII MOPEDELOR SAU vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării
 
Listă documente necesare dosarului de radiere
(Se depun la Primăria Municipiului Timișoara, la Serviciul Relaționare Directă cu Cetațeni – cam.12):

 • cerere tip de radiere a vehiculului (word/pdf);
 • certificatul de înregistrare semnat și completat de proprietar cu  numele celui spre care se înstrăinează vehiculul și data la care a fost înstrăinat;
 • plăcuțele cu numerele de înregistrare;
 • actul de identitate al solicitantului, în copie, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare de la Registrul Comerțului în cazul persoanelor juridice, în copie;
 • act de ieșire din proprietate (contract de vânzare-cumpărare, factură)/dovada schimării domiciliului/dovada dezmembrării, exportării sau furtului duă caz, în copie;

Notă:  Fiecare document depus în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticității.

DOCUMENTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, GHIŞEELE 1,2 ŞI SE RIDICĂ DIN str. PIATRA CRAIULUI, NR. 3

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE