Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Operatori dispecer taxi, persoane juridice

Lista documentelor ce trebuie prezentate în vederea preschimbării autorizațiilor de dispecerat taxi in conformitate cu Legea 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi și în regim de închiriere.

Operatori dispecer taxi , persoane juridice (documentele vor fi in copie, semnate si stampilate de persoana juridica):

Solicitarea operatorului
Copie de pe certificatul de înmatriculare emis de Registrul Comerțului (cod unic de înregistrare)
Declarația pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform căreia dispeceratul detine baza tehnică necesară , stația de emisie-recepție , frecvența radio protejată , personalul autorizat și spațiile necesare;
Copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaților dispeceratului taxi eliberat de autoritatea în domeniul comunicațiilor;
Copia contractelor de muncă a operatorilor radiotelefoniști autorizați;
Copie de pe licența de utilizare a frecvențelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu;
Declarația pe propria răspundere semnată si stampilată de persoana juridică, conform Anexei 1.