Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Transportatori autorizați – persoane fizice

Lista documentelor ce trebuie prezentate în vederea preschimbării autorizațiilor de transport, autorizațiilor taxi și în vederea obținerii ecusoanelor autocolante in conformitate cu Legea 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi și în regim de închiriere.

Transportatorii autorizati – persoane fizice (documentele vor fi in copie, semnate si stampilate de persoana fizica)

Documente persoane fizice autorizate:

Solicitarea transportatorului
Declaratia pe propria raspundere semnata si stampilata de persoana fizica conform Anexei 1.
Certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului (cod unic de înregistrare)
Autorizația pentru desfășurarea unei activități economice 300/2002