Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Transportatori autorizați – persoane juridice și asociații familiale

Lista documentelor ce trebuie prezentate în vederea preschimbării autorizațiilor de transport, autorizațiilor taxi și în vederea obținerii ecusoanelor autocolante in conformitate cu Legea 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi și în regim de închiriere.

Transportatorii autorizati persoane juridice si asociatii familiale (documentele vor fi in copie, semnate si stampilate de persoana juridica sau asociația familiala)

Documente transportator autorizat:

Solicitarea transportatorului
Declaratia pe propria raspundere semnata si stampilata de transportatorul autorizat persoana juridica sau asociatia familiala, conform Anexei 1.
Certificatul de înregistrare la Registrul comerțului de transport ca transportator (cod unic de înregistrare) sau Autorizatia pentru desfasurarea unei activități economice în cazul asociațiilor familialeși anexa la certificatul de inregistrare în cazul în care adresa sediului social al societații diferă de cea a punctului de lucru
Certificatul de atestare fiscală al societății sau asociației familiale privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local
Statutul societatii
Certificatul constatator emis de de Registrul Comertului
Certificatul de competenta profesionala a persoanei desemnate sa coordoneze activitatea de transport a societatii sau asociatiei
Cazierul judiciar al persoanei desemnate
Avizul medical și psihologic al persoanei desemnate