Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Transport persoane cu handicap

Potrivit art. 64 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, transportatorii autorizaţi care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi au obligaţia să asigure cel puţin o maşină adaptată transportului persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul rulant, iar potrivit aceluiaşi articol, alin. (3) din acelaşi act normativ amintit se consideră discriminare refuzul conducătorului de taxi de a asigura transportul persoanei cu handicap şi a dispozitivului de mers.

Luând în considerare cele prezentate, precum şi faptul că Asociaţia Persoanelor cu Handicap Locomotor Timişoara, reprezentată de domnul vicepreşedinte Gama Emil, solicită aplicarea normelor legale în vigoare. Ca atare ataşăm la prezenta, modelul de autovehicul taxi adaptat pentru transportul persoanelor cu handicap locomotor.

Model maşină adaptată transportului persoanelor cu handicap:

This image has an empty alt attribute; its file name is handicap_01.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is handicap_02.jpg