Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Formulare online

1. Cerere certificate urbanism

2. Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism

OBSERVAȚIE: Potrivit art.4 alin. (5) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei COVID-19: valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate confom legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

3. Declaraţie de începere a lucrărilor (cerere tip conform Ordinului nr. 839/2009) – fără plată

4. Declaraţie de încheiere a lucrărilor (cerere tip conform Ordinului nr. 839/2009)  – fără plată

5. Cerere eliberare duplicat AC/CU – se plătește anticipat

– 50 lei
– pentru file suplimentare în format  –  A4 se plătește 5 lei/pagină

                                                                    –  A3 se plătește 10 lei/pagină

5. Cerere pentru aprobarea lucrărilor de construcţii pentru imobile fără AC conform Legii 50/1991 – fără plată

6. Cerere scutire impozit (doar pentru anul în care s-a executat lucrarea) – fără plată

7. Solicitare eliberare plan de situaţie/plan încadrare în zonă/extras din PUG/PUZ/PUD 

TAXA DE URGENȚĂ PENTRU TOATE PLANURILE ENUMERATE MAI SUS ESTE DE 30 de lei/ plan

Instrucțiuni video

Certificate de urbanism
online

Autorizație de circulație în zonele restricționate