Primăria Municipiului Timișoara

Formulare online

1. Cerere certificate urbanism

2. Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism

3. Declaraţie de începere a lucrărilor (cerere tip conform Ordinului nr. 839/2009) – fără plată

4. Declaraţie de încheiere a lucrărilor (cerere tip conform Ordinului nr. 839/2009)  – fără plată

5. Cerere eliberare duplicat AC/CU – se plătește anticipat

– 50 lei
– pentru file suplimentare în format  –  A4 se plătește 5 lei/pagină

                                                                    –  A3 se plătește 10 lei/pagină

5. Cerere pentru aprobarea lucrărilor de construcţii pentru imobile fără AC conform Legii 50/1991 – fără plată

6. Cerere scutire impozit (doar pentru anul în care s-a executat lucrarea) – fără plată

7. Solicitare eliberare plan de situaţie/plan încadrare în zonă/extras din PUG/PUZ/PUD – se plătește anticipat

– 28 lei bucata – plan situație -pe suport hârtie – /persoane fizice/juridice
– 25 lei bucata – plan situație – pe suport electronic

– 28 lei bucata – plan încadrare în zonă – pe suport hârtie- /persoane fizice/juridice
– 25 lei bucata – plan încadrare în zonă – pe suport electronic

– 16 lei bucata – format A3 extras PUG/PUZ/PUD  (format 1:10000, pe suport hârtie)- – /persoane fizice/juridice
– 25 lei bucata – format A4 extras PUG/PUZ/PUD  (format 1:10000, pe suport hârtie)– – /persoane fizice/juridice


Conturi – persoane juridice  RO83TREZ62121160250XXXXX
              – persoane fizice      RO13TREZ62121050250XXXXX

Titular MUNICIPIUL TIMISOARA

CIF 14756536TAXA DE URGENȚĂ PENTRU TOATE PLANURILE ENUMERATE MAI SUS ESTE DE 30 de lei + CONTRAVALOAREA PLANULUI.

Instrucțiuni video

Certificate de urbanism
online

Autorizație de circulație în zonele restricționate