Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Acte necesare adeverință achitare/radiere ipotecă din CF

BIROUL LOCUINȚE

1. Acte necesare în vederea solicitării achitării integrale și
adeverinței de radiere a ipotecii din CF:

 • Cerere întocmită de titularii contractului de vânzare – cumpărare, moștenitori sau  persoanele împuternicite prin procură notarială;
 • Copie contract vânzare – cumpărare;                                                                   
 • Certificat de moștenitor ( după caz);
 • Procură notarială (după caz);
 • Copie extras C.F.(nu mai vechi de 30 zile);
 • Copie chitanță chirie teren(caserie str.Oituz nr.1);
 • Achitarea integrală se efectuează de către titular, moștenitori, împuterniciți, care se vor prezenta personal cu documentele de identitate la camera 12;    
 • Copie Carte de identitate/Copie Buletin.

Notă:  Actele se depun la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii, camera 12, parter, ghișeul 10,11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE


2. Acte necesare în vederea solicitării adeverinței de radiere a ipotecii din CF:

 • Cerere întocmită de titularii contractului de vânzare – cumpărare, moștenitori sau  persoanele împuternicite prin procură notarială;
 • Copie contract vânzare – cumpărare;                                           
 • Certificat de moștenitor ( după caz);
 • Procură notarială (după caz);
 • Copie extras C.F.(nu mai vechi de 30 zile);
 • Copie chitanță chirie teren(caserie str.Oituz nr.1);
 • Copie Carte de identitate/Copie Buletin.

 Notă:  Actele se depun la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii, camera 12, parter, ghișeul 10,11.


CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE